Annons
Gaskraften startar om i Europa med lägre priser

Gasledningar har dragits kors och tvärs genom Europa från gasfälten i Nordsjön och i Ryssland.

Gaskraften startar om i Europa med lägre priser

Mer el från naturgaseldade kraftverk skulle på kort tid kunna minska de europeiska utsläppen av koldioxid. Men merparten av gaskraftverken inom EU står stilla, till följd av rekordlåga priser på kol. Nu finns dock tecken på att gasen börjar bli konkurrenskraftigare igen.

Naturgas är ett fossilt bränsle, men jämfört med kolkraft så är växthusutsläppen från ett gaskraftverk nästan hälften så stora per producerad kilowattimme. Men många gaskraftverk i Europa står stilla på grund av alltför låga elpriser och alltför tuff konkurrens från billigare elproduktion i koleldade kraftverk. Detta har bland annat bidragit till det holländska kraftbolaget Nuons dåliga lönsamhet, något som orsakat miljardförluster för ägaren Vattenfall.

Kolpriserna är låga men även gaspriserna har pressats nedåt på senare tid och är nu på sin lägsta nivå på sex år. Det gör att de effektivaste gaskraftverken så smått har börjat ta tillbaka mark från kolkraften, om än från en mycket låg nivå. I Tyskland ökade gasanvändningen med 18 procent under det första halvåret 2016, jämfört med samma tid året innan.

Om konkurrenskraften för gas gentemot kol förbättras kan stora minskningar av de europeiska koldioxidutsläppen åstadkommas ganska snabbt genom att stillastående gaskraftverk startas igen. Detta är något som nu börjar övervägas på allt fler håll.

På sikt räknar energibedömare dock med att den europeiska användningen av naturgas kommer att minska. Många av gasfälten i Nordsjön är på upphällningen. I Norge finns dock kontroversiella planer på en storskalig expansion av gasutvinning från nyfunna olje- och gasfält i Arktis. En ny rapport från energikonsultgruppen McKinsey, ”Global Gas outlook for 2030”, förutspår att 30 procent av Europas gasförsörjning ska komma från norska Arktis år 2030.

De ryska gasleveranserna till Europa blir också allt viktigare, förra året stod Ryssland för 40 procent av gasimporten till EU. Det planerade bygget av ännu en gasledning i Östersjön, Nord Stream II, är en följd av en förväntad ökning av gasimporten till Tyskland.

USA har sett en boom för naturgas på senare år. Fracking av skiffergas, en ytterst miljöskadlig och starkt omstridd verksamhet har skapat en ny inhemsk energikälla på framväxt. I Europa har denna utveckling ännu inte tagit fart, mycket på grund av dålig lönsamhet och starka miljöprotester. Inte ens till 2030 förväntas, enligt McKinsey-rapporten, skiffergas stå för med mer än ett par procent av gasförbrukningen inom EU.

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på Twitter