Fortsatt tyst om Swedegas gasledning i Göteborg

Företaget Swedegas planerar en gasterminal nära Skandiahamnen i Göteborg. FOTO: Getty Images

Fortsatt tyst om Swedegas gasledning i Göteborg

Swedegas planerade gasterminal i Göteborg väntar fortfarande på grönt ljus från regeringen. Mycket lutar åt att bygget sätts igång, men det är problematiskt menar miljö-och klimatminister Isabella Lövin (MP).
– Vi måste börja fasa ut användningen av fossilt i våra el- och gasnät och ställa om till förnybart. Att koppla på nya naturgasledningar rimmar uppenbart dåligt med det.

Den planerade terminalen i Göteborgs hamn ska ta emot ”frackad” naturgas från bland annat USA, något som Sveriges Natur tidigare rapporterat om.

LÄS MER: Förödelsen i naturgasens spår

Tanken är att naturgasen, eller fossilgas som den även kallas, ska kopplas på det befintliga gasnätet vilket mött kritik från både miljöorganisationer och vissa politiker. Swedegas har redan fått bygglov för terminalen och tillstånd från Länsstyrelsen. I somras gav även Energimarknadsmyndigheten tummen upp för den nya satsningen. Nu ligger beslutsfattandet på regeringens bord.

– Regeringen bereder frågan men jag kan inte säga när beslutet kommer fattas, säger miljö-och klimatminister Isabella Lövin (MP).

Sverige, världens första fossilfria välfärdsland?

I regeringsförklaringen lyfts målet om att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland, ett mål som många kritiker nu menar riskerar att stävjas om bygget av terminalen skulle godkännas. En av kritikerna är Axel Darvik (L), ledamot av kommunfullmäktige i Göteborg, som anser att terminalen försätter Sverige i ett långsiktigt fossilt beroende. I oktober 2017 la han tillsammans med en partikollega fram en motion i Göteborgs kommunfullmäktige med uppmaningen att Göteborgs stad ska avsluta sitt engagemang med LNG-terminalen, en motion som avslogs. Bara Feministiskt initiativ (FI) stöttade Liberalernas linje då.

– Jag är besviken. Jag tycker inte att det är framåtblickande alls. Vi hade vår chans att på kommunnivå stoppa terminalen, men vi fick inget stöd från övriga partier. Istället föll beslutet på regeringen. Det finns inga lagliga skäl till att regeringen skulle avslå detta beslut så jag är rädd att det blir en terminal.

Trots att MP i Göteborg valde att avstyrka motionen ser Isabella Lövin (MP) problem med terminalen. Hon menar att Sverige istället borde fasa ut användningen av fossilt och ställa om till förnybart. Att bygga ny infrastruktur för fossilt rimmar dåligt med klimatmålen, menar hon.

Swedegas: LNG är bättre än olja

Sveriges Natur har sökt Swedegas utan framgång. På deras hemsida skriver de att LNG är ett mycket bättre alternativ än olja då koldioxidutsläppen minskar med 25 procent. Även utsläpp av tungmetaller, kväveoxider, partiklar och sot kommer bli väsentligt lägre. Svavelutsläppen vid förbränning av naturgas är nära noll. När LNG ersätter tjockolja som drivmedel till fartyg minskar både klimatpåverkan och försurningen från sjöfarten.

Hundratals blockade energihamnen i protest mot terminalen

Förra helgen genomförde över sexhundra personer en blockad i energihamnen i Göteborg. Aktionen som kallar sig ”Folk mot fossilgas” riktade sig mot den planerade gasterminalen. Jennie Nyberg, aktionens talesperson, var på plats för att uppmana regeringen att slopa terminalen.

– Om vår regering säger att de vill satsa på en omställning mot förnyelsebart och samtidigt tillåter den här typen av investeringar att ske, då är det svårt att ta dem på allvar. Målet med aktionen var att skicka en tydlig signal till både regeringen och fossilgasindustrin att vi inte kommer acceptera en ökad import av fossilgas.

Miljö-och klimatminister Isabella Lövin (MP) understryker att hon tar förra helgens aktioner på stort allvar.

– Jag tar människors oro i den här frågan på allvar. Klimatomställningen är en folkrörelse och det är bra att folk gör sina röster hörda. Det ställer krav och förpliktigar, men det visar också kraften i en omställning. Den kan samla oss mot ett gemensamt mål.

Läs mer om naturgas

Bråk i regeringen stoppar nya Natura 2000-områden
Förödelse i naturgasens spår
Skribent Emma Ugge
Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på Twitter
Annons