Sveriges storbanker släpper ut 100 miljoner ton koldioxid

Sveriges fem största bankers klimatavtryck granskas i ny rapport som visar att SEB är värst. Foto: SEB

Sveriges storbanker släpper ut 100 miljoner ton koldioxid

De lånar pengar till fossilbolag och släpper tillsammans ut nära 100 miljoner ton koldioxid per år. Sveriges fem största bankers klimatavtryck har granskats i en ny rapport.

Handelsbanken, SEB, Swedbank, Nordea och Danske Bank släpper tillsammans ut dubbelt så mycket som hela Sveriges territoriella utsläpp, alltså utsläppen som sker inom landets gränser. Det skriver organisationerna Naturskyddsföreningen och Fair Finance Guide i en ny rapport.

Siffrorna bygger på bankernas egna årsrapporter. Jakob Köning som leder granskningsinitiativet på Fair Finance Gudie säger att bankernas totala utsläpp nu för första gången dras fram i ljuset.

– När bankkunderna får bättre insyn och kan jämföra bankernas klimatpåverkan så blir det lättare för dem att ställa krav och byta till en mer klimatvänlig bank.

Inte tillräckligt för att nå klimatmålen

Nästan samtliga utsläpp kommer från de företag och verksamheter som bankerna finansierar eller äger, så kallade finansierade utsläpp.
SEB släppte ut mest, 34 miljoner ton koldioxid, enligt rapporten. Drygt hälften av bankens utsläpp kom från utlåning till olje- och gasbolag.

Detta trots att alla granskade banker har åtagit sig Parisavtalets 1,5-gradersmål, det vill säga att senast 2050 nå netto-nollutsläpp (2040 hos Handelsbanken). Nu visar rapporten att bankerna inte gör tillräckligt för att minska sina utsläpp.

– Vår granskning visar att det finns stora luckor i de planer som bankerna har idag och då kan man inte vara trygg med att de kommer få ner utsläppen, säger Jakob Köning.

Läs mer: Svenska pensionsfonder finansierar Kinas kolkraft

Källa: Naturskyddsföreningen och Fair Finance Guide

Spretigt underlag

Rapporten bygger framför allt på bankernas årsrapporter från 2023, men Jakob Köning säger att uppgifterna skiljer sig åt. Vissa banker redovisade uppgifter från 2020, andra från 2021 och någon från 2022.

Detta poängterar även SEB i ett mejl till Sveriges Natur. Banken skriver att deras utsläpp på 34 miljoner ton koldioxid bygger på siffror från 2020 och att de sedan dess minskat sina utsläpp. Nordea som också svarar på mejl anser att deras utsläpp på 23 miljoner ton koldioxid till stor del beror på att banken är så stor.

Läs också: Trots klimatlöften – Nordea investerar i Sydafrikansk kolkraft

Uppmanar kunder att agera

Alla banker skriver på mejl att de har tillräckligt bra planer för att nå parisavtalets mål om netto-nollutsläpp. Ett mål som också är helt nödvändigt, enligt Jakob Köning.

– Ska vi rädda klimatet så måste vi ställa om näringslivet. Ska vi ställa om näringslivet så måste vi få finansaktörer som banker och pensionsfonder att ställa ordentliga klimatkrav på företagen som de finansierar och äger, säger han.

Jakob Köning uppmanar bankkunder att höra av sig till sin bank och säga vad man tycker. Han säger att man som kund har stor makt att förändra.

– Kundtryck har effekter på svenska storbanker. Både att vara en aktivt krävande kund men också att rösta med fötterna, byta bank har effekt och ökar takten i bankernas omställning.

Sveriges Natur har kontaktat samtliga fem banker som undersökts i rapporten. SEB, Nordea, Swedbank och Danske Bank har alla avböjt intervjuer men har skickat skriftlig kommentarer i mejl. Handelsbanken har svarat på frågor via mejl.

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X