Storsatsning på fjällnära skog

Staten äger genom Sveaskog och Fastighetsverket stora ytor av den fjällnära skogen. Nu skyddas delar av Sveaskogs innehav. Foto: Erik Abel.

Storsatsning på fjällnära skog

Naturvårdsverket och Sveaskog gör en gemensam satsning för att bevara skogsmiljöernas unika biologiska värden och naturliga ekosystem i norra Sverige. Nu får 100 000 hektar fjällskogar långsiktigt skydd enligt ny överenskommelse.

De fjällnära skogarna från Norrbotten till Dalarnas län har aldrig tidigare blivit utsatta för modernt skogsbruk. Nu ska de ingå i ett samarbete som enligt Erik Brandsma, vd för Sveaskog, kommer innebära goda möjligheter för renskötsel, turism och friluftsliv. 

– Vi är stolta och glada att vi nu har en överenskommelse på plats för att bevara en stor del av dessa biologiskt mycket värdefulla skogar för kommande generationer, säger Erik Brandsma i ett pressmeddelande.

Naturvårdsverket ser positivt på vad denna nya överenskommelse kan innebära för framtiden, då de tillsammans med Sveaskog planerar naturreservatsbildningar i dialog med berörda kommuner, samebyar och övriga intressenter.

Fått kritik för kalhyggen

Tidigare har Sveaskog kritiserats för kalavverkningar längs fjällkedjan, något som har skadat biologisk mångfald och gjort det svårt för renar att hitta bete. Sveaskog kommer nu att fortsätta äga själva marken, men ska förvalta skogen utifrån den nya överenskommelsen. 

Sveaskogs tidigare kommunikationschef Leif Öster, expert i Skogsutredningen, säger dock till Dagens Nyheter att det inte är mer än 48 000 hektar produktiv skogsmark som berörs och att den förmodligen ändå inte hade kunnat avverkats på grund av skogsbrukets certifieringssystem FSC, samt att denna avsättning är liten i jämförelse med tidigare skydd av fjällskog. Enligt Leif Öster hade det hade varit bättre att följa Skogsutredningens förslag från 2020 om att skydda alla fjällskogar i ett samlat paket. 

Läs mer: ”Märkligt att Sveaskog inte lyfter eget ansvar”

Fastighetsverket fortsätter avverka

En granskning i senaste numret av Sveriges Natur (1-2023) visar att även Statens Fastighetsverk (SFV) fortfarande avverkar fjällnära skogar. SFV äger 85 procent av Sveriges sammanhängande områden med kontinuitetsskog där naturvärdena är dokumenterat höga, och som varken är formellt eller frivilligt skyddade.

Enligt Stefan Henriksson, handläggare på Naturvårdsverket, så har dessa skogar en nyckelroll i Sveriges fortsatta bevarandearbete.

– Sveriges fjällnära skogar utgör ett av de fåtal intakta skogslandskapen som fortfarande finns kvar i världen. Genom sin storlek och att de är sammanhängande hyser de en unik ekosystemmångfald. Om de här värdena ska bevaras måste de förbli intakta, säger Stefan Henriksson till Sveriges Natur.

Stefan Henriksson skrev i ett särskilt yttrande till Skogsutredningen 2020 att ”… det enda rimliga är att Fastighetsverkets uppdrag att bedriva skogsbruk i nordvästra Sverige omedelbart måste upphöra.”

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X