”Märkligt att Sveaskog inte lyfter eget ansvar”

När lavrika skogar försvinner mister renarna också sin föda. Bild: Getty Images.

”Märkligt att Sveaskog inte lyfter eget ansvar”

Statliga skogsbolaget Sveaskog meddelar att man drar ner kraftigt på avverkningen i Norrbotten. Låsta samråd med samebyar pekas ut som orsaken.

Avverkningstakten minskar med 45 procent i Norrbotten under 2023, meddelade Sveaskog i ett pressmeddelande i mitten av januari. Orsaken uppges vara misslyckad dialog med samebyar. ”Vi beklagar därför dagens låsta läge i diskussionerna med en del samebyar och de omfattande följdeffekter detta får”, skriver Sveaskog.

Samebyar känner sig orättvist utpekade

Med 1 300 000 hektar skog bara i Norrbotten är Sveaskog landets största skogsägare. Bolaget varnar för att neddragningen kommer ge följder för sågverksindustrin.

– Vi måste bli bättre från båda håll med att sätta tydlig agenda. Vi måste vara mer ödmjuka i att bruka skogen i samklang med rennäringen och vad som är viktigt för renskötseln och samebyn, säger Sveaskogs vd Erik Brandsma till Sveriges Natur.

Svenska Samernas Riksförbund ser positivt på att avverkningstakten minskar, även om neddragningen inte ger något långsiktigt skydd för markerna. Men de delar inte Sveaskogs bild av att samplaneringen är den enda orsaken, säger verksamhetschef och förbundsjurist Jenny Wik Karlsson.

– Vi tycker att man borde redogöra för alla omständigheter, som avsättningar för naturvård, egna interna beslut och så vidare. Det man absolut inte skulle ha gjort är att peka ut en part. Det blir lite märkligt att Sveaskog inte lyfter sitt eget ansvar. Det är sällan en parts fel att två träter.

Läs mer: ”Sveaskog kringgår samrådskravet”

Utlovar mer variation

En del av kritiken från samebyarna har handlat om att Sveaskog historiskt avverkat för hårt i Norrbotten. Det håller bolaget inte med om.

– Vad jag förstår och jobbar med är att ett visst skogsbruk varit dominerande och därför uttrycker samebyarna att man behöver säga nej. Där vill jag komma vidare. Det är inte sant att vi har avverkat för hårt, men vi kanske har avverkat för stora ytor med kalhyggesbruk, säger Erik Brandsma.

Kan det här öppna upp för mer alternativa metoder?

– Ja, jag brukar tala om ett mer varierat skogsbruk som också gynnar rennäringen.

Sveriges Natur har tidigare rapporterat om hur samebyar känner sig överkörda av Sveaskog. Flera samebyar som tidningen pratade med 2021 har uppfattningen att det statliga bolaget säljer mark i känsliga och omstridda renbetesområden till mindre skogsbolag för att komma runt kravet på samråd. Då svarade Sveaskog att man skulle ta till sig av kritiken och se över sina rutiner.

Texten har tillfogats en rättelse. 

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X