Storsatsning på fjällnära skog

Naturvårdsverket och Sveaskog gör en gemensam satsning för att bevara skogsmiljöernas unika biologiska värden och naturliga ekosystem i norra Sverige. Nu får 100 000 hektar fjällskogar långsiktigt skydd enligt ny överenskommelse.