Staten förlorar – måste betala för fjällnära skog

De som äger fjällnära skog kan kräva betalt av staten om de inte får avverka den. Det är innebörden i domen som gav fem markägare 18 miljoner kronor i ersättning för sin skog. FOTO: Kjell-åke Fredriksson

Staten förlorar – måste betala för fjällnära skog

Skogsägare som inte får avverka i fjällnära skog har rätt till ersättning från staten. Det anser Mark- och miljööverdomstolen som nu har prövat fem fall. Kanske går frågan vidare till Högsta domstolen.

Mark- och miljödomstolen har tidigare slagit fast att markägarna har rätt till en ersättning på 125 procent av marknadsvärdet när de nekas att avverka på grund av höga naturvärden. På tisdagen sade Mark- och miljööverdomstolen i stort sett samma sak.

LÄS MER: Markägare får ersättning för fjällnära skog

Ersättningen till de fem markägarna blir totalt 18 miljoner, vilket motsvarar nästan en femtedel av det som Skogsstyrelsen får använda till skydd av nya skogar under hela 2020. Skogsstyrelsens totala budget för områdesskydd under 2020 är 193 miljoner. En del av dessa är dock vikta för exempelvis skötsel, handläggning och arbetsmarknadsprojekt. Det som blir kvar för att skydda nya skogsområden är 105 miljoner.

Om domen får laga kraft och fler markägare vill ha ersättning för att inte avverka sin fjällnära skog får det alltså stora konsekvenser för Skogsstyrelsens övriga arbete med skyddsvärd skog. Skogsstyrelsen har tidigare nekat att betala de här markägarna och hänvisat till att ersättning ska betalas ut när myndighetsbeslut ”försvårar pågående markanvändning”. Eftersom många av dessa skogar aldrig har avverkats kan inte skogsbruk anses vara ”pågående markanvändning” menar Skogsstyrelsen. De ska nu analysera domen och sedan ta ställning till om de ska överklaga den till Högsta domstolen.

LÄS MER: Staten överklagar domen om fjällnära skog

Mark- och miljööverdomstolen har totalt prövat fem fall där skogsägare har stämt staten för att de nekats avverkning i fjällnära skogar utan att få ersättning. Frågan har aldrig tidigare prövats och resultatet blir prejudicerande för hur detta ska hanteras.

− Det har varit nödvändigt att pröva dessa fem fall eftersom det har funnits juridiska oklarheter i fråga om ersättningsrätten i fjällnära skog, säger Gunnar Larsson, generaldirektör vid Kammarkollegiet[1], i ett pressmeddelande.

Under tiden som den rättsliga prövningen pågått har Skogsstyrelsen fortsatt att handlägga nya ansökningar om att få avverka i fjällnära skog.  De som nekats tillstånd har inte fått ersättning och ett antal av även dessa skogsägare har stämt staten. De här ärendena ligger vilande i avvaktan på Mark- och miljööverdomstolens avgöranden.

[1] Kammarkollegiet har företrätt staten i domstolsprocesserna.

Läs mer om fjällnära skog

Vandring som belyser fjällens hotade doldis
Skydd av skog byts mot sänkt bensinskatt
Domen mot Skogsstyrelsen om fjällnära skog står fast
Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på Twitter