Annons
Skydd av skog byts mot sänkt bensinskatt
man tankar en bil

Den socialdemokratiska regeringen får regera med bland annat oppositionens förslag att sänka skatten på bensin. Foto: Gettyimages

Skydd av skog byts mot sänkt bensinskatt

Statsminister Magdalena Andersson styr nu utifrån oppositionens budget där bland annat skydd av skogen fått ge vika för sänkt bensinskatt. Sveriges Natur har pratat med Kristdemokraternas och Moderaternas miljöpolitiska talespersoner.

När Moderaternas, Kristdemokraternas och Sverigedemokraternas gemensamma budgetmotion klubbades i förra veckan innebar det inte bara att den socialdemokratiska regeringen tvingas regera med oppositionens budget. Det innebär också flera förändringar på natur- och miljöområdet.

Naturskyddsföreningens ordförande Johanna Sandahl ser i stort sett bara negativa förändringar.

− Till att börja med är det ett rejält slag mot naturvården med den budgetminskning som nu blir för skydd av fjällnära skog. Och samtidigt mot alla skogsägare som vill skydda sin skog.

Samtidigt som högerpartierna sparar två miljarder kronor på den tidigare regeringens förslag om skydd av skog läggs nu drygt två miljarder kronor på att sänka bensin- och dieselskatten med 50 öre per liter.

− Att sänka bensinskatten mitt i en klimatkris visar att de inte tar frågan på allvar, säger Johanna Sandahl.

De tre oppositionspartierna skriver i sin budgetmotion att ”Förorenaren ska betala för sin miljöpåverkan samtidigt som förnybar och miljövänlig teknik kan växa fram” och ”Utsläppsminskningarna behöver påskyndas kraftigt om klimatmålen ska kunna nås”.

Hur går det ihop med sänkt bensinskatt?

− Här måste man hålla två tankar i huvudet samtidigt. Sänkningen av bensinskatten är inte en klimatpolitisk åtgärd utan fördelningspolitik för att människor ska få ihop sin vardag, säger Jessica Rosencrantz, miljöpolitisk talesperson för Moderaterna.

Hon säger också att man inte ska överdriva effekten av femtioöringen.

− Det är klart att det fossila kommer att bli dyrare och vi ser att det kommer att fasas ut på sikt. Ingen blir gladare än jag om fler köper en elbil.

”Redan högt bensinpris”

Även kristdemokraternas miljöpolitiska talesperson, Kjell-Arne Ottosson, menar att effekten inte blir så stor, eftersom bensinpriset redan i dag är högt, enligt honom.

− Det är därför osannolikt att skattesänkningen har någon större effekt på Sveriges förmåga att få ner de fossila utsläppen, skriver han i ett mejl till Sveriges Natur.

Transportforskaren Francis Sprei på Chalmers tekniska högskola, i Göteborg, håller med om att 50 öre kanske inte ger så stark effekt omedelbart, eftersom det finns en viss tröghet i människors vanor. Men bensinskatten är viktig för utsläppen, och man måste hålla isär kortsiktiga och långsiktiga effekter, anser hon.

− Om man ser det på längre sikt, ett år eller mer, så får det effekt på människors val. Då bromsar det upp den omställning av transportsektorn som vi i stället borde snabba upp om vi ska nå de klimatpolitiska målen.

Moderaterna och Kristdemokraterna, men inte Sverigedemokraterna, står bakom de klimatpolitiska målen. Enligt dessa mål ska utsläppen från transporter minska med 70 procent till 2030.

Moderaterna och Kristdemokraterna säger att de vill satsa en miljard på laddstolpar för elbilar i 2023-årsbudget. Under 2022 vill de satsa fem miljoner mer än vad den tidigare regeringen angett, i sin budgetproposition, på tekniker för att fånga in och lagra koldioxid.

− Det här är ett långsiktigt arbete men vi ökar budgetramarna för att företag ska kunna investera i lagring med start 2026, säger Jessica Rosencrantz.

Skydd av skog läggs på is

Den andra stora skiljelinjen mellan den nu antagna budgeten och den nyligen avgångna regeringens budgetproposition ligger i synen på skydd av skog. Förra året kom en dom som gav ägare av så kallad fjällnära skog rätt till ersättning om de inte får avverka skogen.

Under 2021 har detta i princip inneburit att allt skydd av skog i resten av landet lagts på is, eftersom budgeten för skydd av skog gått till den fjällnära skogen. I den tidigare regeringens budgetproposition fanns två nya miljarder kronor för skogsskydd, som var tänkta att delvis kompensera för detta.

I och med att riksdagen antog oppositionens budgetmotion försvann satsningen på att skydda skogen. Skogsstyrelsen bekräftar till Sveriges Natur att läget nu blir ungefär likadant som efter vårändringsbudgeten 2021.

− Det finns risk att vi även nästa år kommer att behöva begränsa eller stoppa arbetet med skydd nedanför de fjällnära skogarna. Vi kan inte utesluta att det berör skogsägare som redan är inne i en process, säger Johan Eriksson, biträdande avdelningschef på Skogsstyrelsen.

Kristdemokraternas Kjell-Arne Ottosson ser det inte som ett problem om skyddet av skog bromsas upp.

− Att undanta ytterligare stora arealer skog från bruk står i direkt konflikt med den ökande efterfrågan på skogsråvara som behövs för att tränga undan fossila alternativ. Det är också stora intrång i äganderätten, skriver Kjell-Arne Ottosson.

Enligt Malin Sahlin, som är sakkunnig i skogsfrågor på Naturskyddsföreningen visar budgeten att Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna saknar ambition att försöka nå miljökvalitetsmålet Levande skogar.

− Forskningen och expertmyndigheterna är glasklara i den här frågan. Mer skog behöver få ett långsiktigt skydd om vi ska klara att bevara den biologiska mångfalden i våra skogar, säger hon.

Sveriges natur har utan framgång sökt Sverigedemokraterna för en kommentar.

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på Twitter