Annons
Så påverkas miljöpolitiken av en ny regering
Bild på Rosenbad och riksdagshuset

De flesta riksdagspartierna är överens om riktningen i klimatpolitiken enligt statsvetaren Åsa Knaggård. FOTO: Getty Images

Så påverkas miljöpolitiken av en ny regering

På måndag, den 24 september, öppnas riksdagen för första gången efter valet. Valresultatet innebär en stor osäkerhet i regeringsfrågan. Vilka alternativ kommer att påverka miljöpolitiken mest? Åsa Knaggård, statsvetare med miljöfokus vid Lunds Universitet säger att mycket beror på hur stort inflytande Sverigedemokraterna får.

Sju av de åtta riksdagspartierna står bakom det klimatpolitiska ramverket. Det innebär att klimatpolitiken kommer fortsätta drivas för att nå klimatmålen oavsett vilken regering som bildas.

– I många frågor är partierna hyfsat överens, särskilt de mindre mittenpartierna. Det är frågor som grön skatteväxling och innovationsutveckling i industrin. Så det finns möjlighet att gå framåt oavsett vilken regering det blir, säger statsvetaren Åsa Knaggård.

Enligt Åsa Knaggård är det enda regeringsalternativ som inte skulle föra en aktiv miljöpolitik  en konstellation mellan Moderaterna och Kristdemokraterna med stöd från Sverigedemokraterna.

– Det är framförallt om Sverigedemokraterna får mycket inflytande som de frågorna kommer nedprioriteras, säger hon.

Hon menar att det är svårt att säga hur stor sannolikheten är att det blir en sådan regering. Sverigedemokraterna har sagt att de kan tänka sig en regering med enbart Moderaterna och Kristdemokraterna, men Alliansen har sagt de ska gå fram med ett gemensamt förslag.

Stora skillnader inom blocken

Inför valet granskade Naturskyddsföreningen partiernas miljölöften. Naturskyddsföreningen bad partierna bland annat ta ställning till 18 miljöpolitiska förslag.Undersökningen visade att det fanns stora skillnader inom blocken.

I en alliansregering får Centerpartiet och Liberalerna det mycket svårare då deras ståndpunkter i miljöfrågor skiljer sig åt från Moderaternas och Kristdemokraternas. Allianspartierna var överens om 5 av de 18 förslagen. Liberalerna utgår i sin miljöpolitik från biologisk mångfald, Centerpartiet vill driva på för klimatsmarta innovationer från landets småföretagare och Moderaterna och Kristdemokraterna pratar mer om att värna äganderätten

Samma gäller för Miljöpartiet och Socialdemokraterna då deras ståndpunkter i miljöfrågor skiljer sig åt. Det gäller framför allt hur man tycker att den gröna skatteväxlingen ska gå till. De rödgröna partierna var överens om 12 av 18 förslag. Miljöpartiet och Vänsterpartiet var positiva till alla förslag, medan Socialdemokraterna stod bakom 12 av dem.

– Oavsett om vi får en Socialdemokratisk- eller Moderatledd regering så finns det samma typer av klyftor, där vissa partier vill föra en mer aktiv miljöpolitik och andra partier inte ser det som lika viktigt, säger Åsa Knaggård.

En progressiv mittenregering

Centerpartiet Liberalerna och Miljöpartiet är tillsammans överens om 9 av 18 Naturskyddsföreningens förslag, vilket är färre än de rödgröna. Men om man ser till vad partierna vill fokusera på under nästa mandatperiod så finns det flera områden de har gemensamt. Bland annat att fasa ut fossila bränslen, skydda haven, bevara den biologiska mångfald, fasa ut skadliga kemikalier och få hållbara transporter.

– Det man ser i undersökningarna är att om man får en blocköverskridande mittenregering med Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna så finns det väldigt gott underlag för en progressiv miljöpolitik. Men sannolikheten för den regeringen är mycket liten på kort sikt, säger Åsa Knaggård.

Hur vill du att den nya regeringen ska se ut? Kommentera på Sveriges Naturs Facebooksida.

Läs mer om valet 2018

Så blir miljöpolitiken med nya regeringen
Så påverkas miljöpolitiken av regeringsuppgörelsen
”En miljöbudget i sverigedemokratisk riktning”
Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på Twitter