FN:s klimatpanel efterlyser handling

Enligt FN:s klimatpanel IPCC väntar flera extrema väderhändelser om världen inte inför fler långsiktiga klimatanpassningar. Foto: Getty Images

FN:s klimatpanel efterlyser handling

I den senaste rapporten från FN:s klimatpanel IPCC framgår det att effekterna av klimatförändringarna blir allt tydligare. Rapporten visar på flera av de klimatrelaterade faror som väntar de närmaste tjugo åren om inte fler klimatanpassningar görs.

Utgångspunkten i IPCC:s rapport är effekterna av klimatförändringarna vid en temperaturökning på 1,5 grader Celsius. Rapporten varnar också för vad som kan hända om temperaturen ökar än mer.

Enligt rapporten, som släpptes 28 februari, handlar det inte bara om konsekvenser för naturen och den biologiska mångfalden. Det handlar även om mänskliga samhällen, inklusive infrastruktur och kustnära bosättningar.

I ett pressmeddelande skriver IPCC:s ordförande, Hoesung Lee, att rapporten är en varning för konsekvenser av att inte agera. Han säger också att klimatförändringarna är ett allvarligt och växande hot mot vårt välmående och en frisk planet.

Omfattande klimatförändringar

Sveriges Natur har pratat med Markku Rummukainen, professor i klimatologi vid Lunds universitet och Sveriges kontaktperson i IPCC.

– Klimatförändringarna blivit mer omfattande de senaste åren. Vi ser många som är sårbara, både människor och ekosystem. Fortsatta klimatförändringar kommer ytterligare öka effekterna, och kräva än mer klimatanpassningar och förändringar på ekosystemen, säger han.

Enligt Markku Rummukainen har det skett en del klimatanpassningar, men långt ifrån tillräckligt för att hålla jämna steg med de tilltagande klimatförändringarna. Han ger extremväder som exempel på hur naturen svarar på klimatförändringarna.

– Det finns saker vi kan göra och det är att begränsa klimatförändringarna och begränsa effekterna. Det är fortfarande möjligt att med klimatanpassning ta udden av förändringarna. Till detta ska läggas andra utvecklingstrender som urbanisering och ökande fattigdom, förorening av hav och biosfären. Genomgående är att de tillsammans ökar sårbarheten och vi ser mer extremväder och ökande havsnivåer.

Sveriges arbete med klimatanpassningar är viktigt, säger Markku Rummukainen. Förutom att fortsätta detta arbete ser han gärna att Sverige tänker mer långsiktigt.

En klimatanpassning inom ett område ska inte leda till nya problem någon annanstans. Markku Rummukainen påpekar även att globala klimatanpassningar ofta varit svar på något som händer just nu, men att man sällan tänker på hur det kommer se ut på längre sikt och tänker systemövergripande.

En varningsklocka

I rapporten pekar forskarna ut hur klimatförändringarna hänger samman med mänsklighetens ohållbara användning av planetens naturresurser, den kraftiga urbaniseringen, sociala klyftor och de skador och förluster som orsakas av händelser som extremväder och pandemier. Hos Naturskyddsföreningen ser generalsekreterare Karin Lexén rapporten som en varningsklocka.

– Den är en tydlig påminnelse om den allvarliga klimatkris vi befinner oss i. Hela samhällens existens riskeras. Vi talar om förödande konsekvenser för vår matproduktion, människors hälsa, livsbetingelser för djur och växter, vattenresurser och människors möjlighet till överlevnad.

På Naturskyddsföreningen framhåller man att klimatutsläppen måste minskas drastiskt. Något som kräver omedelbar, konkret handling på alla nivåer nu, inte senare.

Karin Lexén vill att världens rika länder visar ledarskap, mobiliserar och levererar de finansiella resurser och det tekniska stöd som utlovats till utsatta länder för att kunna genomföra klimatanpassningar. Hon säger också att de länder som drabbas av skador och förluster på grund av klimatförändringarna måste få kompensation.

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X