Annons
Ministern om hållbara upphandlingar: ”Viktigt verktyg”

"Lättare att ställa krav på elbilar i Stockholm", säger civilminister Erik Slottner (KD).

Intervju

Ministern om hållbara upphandlingar: ”Viktigt verktyg”

Att alla upphandlingar inte kräver fossilfria transporter beror på verkligheten och intressekonflikter, enligt civilminister Erik Slottner (KD). Han vill skapa rätt förutsättningar för att nå klimatmålen, och säger att minskad reduktionsplikt bara är ett problem för de kommuner som ännu inte upphandlat elbilar.

Läs också: Fossiltransporter i klimatkommuners upphandlingar

Efter några knappa månader som civilminister är Erik Slottners bild att svensk upphandling rymmer många positiva exempel på skarpa klimatkrav. Att Sveriges Naturs granskning, liksom tidigare Riksrevisionens granskning av statliga myndigheters miljökrav vid upphandling, visar på bristande miljö- och klimatkrav, anser han är en naturlig följd av att Sverige är ett stort land med olika förutsättningar.

– Det är exempelvis lättare att ställa krav på elbilar i Stockholm som har infrastrukturen med laddstolpar än till exempel för vissa kommuner i Norrlands inland, säger Erik Slottner.

Han understryker att upphandlingslagstiftningen i första hand ska ses som ett ramverk utan för många obligatoriska ”ska-krav”. Om vi kommer att hinna nå klimatmålen tycker Erik Slottner är svårt att svara på.

– Det är en fråga för ansvarig minister hur nära vi är att nå målen, men klimatmålen ligger fast och målsättningen är att hinna i tid och där är upphandlingen ett viktigt verktyg.

”Intressekonflikter står mot varandra”

Enligt civilministern är statens och regeringens uppdrag först och främst att skapa rätt förutsättningar för att kommuner och myndigheter ska kunna ställa klimat- och miljökrav i upphandlingarna.

– Vi ska kunna ha elbilar i hela Sverige och inte bara storstäderna, säger Erik Slottner.

Han säger även att infrastrukturen för elbilar och elförsörjningen är viktiga områden för regeringen att fokusera på. Han betonar Upphandlingsmyndighetens möjlighet att bidra med kompetens inom området.

Skapas rätt förutsättningar för att exempelvis nå målsättningen om en fossiloberoende fordonsflotta genom att minska reduktionsplikten?

– Reduktionsplikten ska ju ändras eftersom vi vill att vår landsbygd ska överleva. Intressekonflikter kommer alltid att stå emot varandra. Detta är ett problem för kommunerna som upphandlar bensin- och dieselbilar. Kommuner med elbilar påverkas inte av det beslutet.

Artikeln publicerades i
Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X