Annons
Mer pengar till nyckelbiotoper men stopp för nya

Skogsstyrelsen får 150 kronor extra i vårbudgeten för att ersätta skogsägare. I M och KD-budgeten i höstas sänktes anslaget med 200 miljoner. FOTO: Getty Images

Mer pengar till nyckelbiotoper men stopp för nya

Skogsstyrelsen får 150 miljoner kronor extra för att kunna betala ut ersättning till skogsägare med en stor andel registrerade nyckelbiotoper. Däremot blir det ingen fortsatt inventering av nya nyckelbiotoper. Detta är en del av vårändringsbudgeten som presenteras i sin helhet nästa vecka.

Skogsstyrelsens anslag för skydd av skog sänktes med 200 miljoner i december, genom Moderaternas och Kristdemokraternas budget. Nu meddelar regeringen att de reserverar 150 miljoner i vårbudgeten för skogsägare med nyckelbiotopsrika marker.

– Markägare ska få ekonomisk kompensation för inskränkningar i ägande- och brukanderätten i den utsträckning de har rätt till, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson i ett pressmeddelande.

Detta innebär fortfarande en liten minskning från förra året, men förbättrar möjligheterna att nå de statliga miljömålen om skydd av skog, enligt Johan Eriksson som är biträdande avdelningschef på Skogsstyrelsen.

− Det här är ett positivt besked som ligger mycket mer i linje med behoven och etappmålen, säger han.

Får vänta på besked

Ett slutgiltigt besked kommer dock inte förrän i juni då den nya budgeten beslutas av riksdagen, så många markägare kommer att få vänta på besked. Först då blir det tydligt om övriga markägare, som inte har en koncentration av nyckelbiotoper och som inte har mark inom de områden som Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen pekat ut som särskilt prioriterade, har möjlighet att få ersättning för nyckelbiotoper på sina marker, enligt Johan Eriksson.

Centerledaren Annie Lööf meddelade också på en presskonferens under gårdagen att den nationella utökade nyckelbiotopsinventeringen inte kommer att återupptas. Detta innebär att i stort sett inga nya nyckelbiotoper kommer att registreras, utöver dem som Skogsstyrelsen upptäcker när de kontrollerar områden som anmälts för avverkning.

Nyckelbiotopsrika marker

Skogsstyrelsen har beräknat att det finns cirka 24 000 hektar registrerade nyckelbiotoper på sådan skogsmark som ligger inom det som kallas nyckelbiotopsrik brukningsenhet.
Med brukningsenhet menas en markägares samtliga fastigheter inom en kommunavgränsning.

Sveriges Natur granskar striden om skogen

LÄS MER: Striden om skogen
LÄS MER: Ingen fälld för brott mot naturvårdsparagrafen
LÄS MER: Tjänstemän hotas till tystnad
LÄS MER: Skogsägande väcker starka känslor
LÄS MER: Vägrade hugga nyckelbiotop – blev av med jobbet

Läs mer om miljöbudgeten

Skydd av skog byts mot sänkt bensinskatt
Regeringen avbryter stöd till nya våtmarker
Regeringen fryser bidrag till våtmarker
Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på Twitter