Litet hopp för skogen under ordförandeskapet

Skogsfrågorna kan hanteras av såväl EU:s miljöministrar som ministrar med ansvar för jordbruk och fiske. Ministrarna för jordbruk och fiske möts i Bryssel och Luxemburg en gång i månaden. Bild: Unsplash

Litet hopp för skogen under ordförandeskapet

Förväntningarna på att Sverige som ordförande för EU:s ministerråd ska ta miljö- och klimatfrågorna framåt är små. Inte minst vad det gäller naturrestaurering och skogsskydd.

Sverige kommer att vilja visa upp några framgångar, till exempel vad det gäller förslaget om förbud av bekämpningsmedel. Det tror Patrick ten Brink, generalsekreterare för de europeiska miljöorganisationernas paraplyorganisation European Environmental Bureau (EEB).

Överlag är han ändå pessimistisk. Han gissar att det svenska ordförandeskapet riskerar att gå till historien som en förlorad möjlighet. Bakgrunden till besvikelsen är att Sverige tycks ha övergett ett tidigare uttalat ledarskap vad gäller miljö och hållbarhet. Ett ledarskap som EEB anser hade behövts nu.

– Får vi ett valresultat i nästa EU-val som påminner om de senaste i Sverige och Italien, kanske den gröna omställningen vi så väl behöver inom EU helt uteblir, säger Patrick ten´Brink.

Han oroas för ett EU-parlament där högerextrema partier når framgång.

Bland de frågor som Sverige med stor sannolikhet nu kommer att försöka försena eller urvattna så att de förlorar i slagkraft återfinns restaurering av naturen och skydd av skogen, enligt EEB. De tycks vara de slagfält som de skandinaviska länderna är villiga att dö på för att försvara sina nationella intressen, säger Patrick ten Brink. Var Sverige står i fråga om skogen och naturrestaurering har inte minst blivit tydligt genom riksdagens agerande under hösten 2022.

Något mer optimistisk är Patrick ten Brink när det kommer till kemikalielagstiftningen (Reach). Där kan Sverige få ”agendan att avancera”, liksom förslag som rör cirkulär ekonomi, som han menar är lågt hängande frukter.

Han sätter sitt hopp till miljö- och klimatminister Romina Pourmokhtari som han beskriver som intelligent, ambitiös och engagerad. Han tror att hon som ung, med en lång politisk karriär framför sig, nog gärna vill kunna plocka hem några framgångar från ordförandeskapet.

Mats Engström, analytiker med inriktning på miljö- och näringspolitik på Svenska institutet för Europapolitiska studier (Sieps), är inte lika pessimistisk. Hans bild är att Sverige som ordförandeland vill framstå som professionellt och därför kan komma att försöka bidra positivt till frågan om till exempel restaurering av naturen.

Rättelse: När det gäller Reach hyser Patrick ten Brink tilltro till Sverige, som han menar inte har motarbetat den lagstiftningen inom EU, såsom det stod i en tidigare version av artikeln.

Artikeln publicerades i
Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X