Långsam återhämtning för passagerarflyget

Flygandet börjar sakta vända uppåt igen efter pandemin. Foto: Getty Images

Långsam återhämtning för passagerarflyget

Efter passagerarflygets närmast totala kollaps under covid 19-pandemin, har flygandet nu sakta börjat vända upp igen. Men återhämtningen är långsam, visar de senaste trafiksiffrorna från landets flygplatser.

I april gick omkring 6 800 reguljära flighter till och från svenska flygplatser, och dessutom knappt 500 taxiflyg. Det är mer än en fördubbling sedan i april förra året, men fortfarande långt under nivåerna för pandemin. Antalet passagerare som reste till och från svenska flygplatser var totalt drygt 300 000, att jämföra med bara 50 000 samma månad i fjol (men över tre miljoner en vanlig aprilmånad).

Störst var återhämtningen för inrikesflyget, men uppgången är ojämnt fördelad, och på somliga regionala flygplatser står trafiken fortfarande mer eller mindre stilla.

Redan innan pandemiutbrottet i fjol, var flygandet på sakta nedåtgående i Sverige. Hittills under corona-pandemin har det gått omkring en kvarts miljon färre flyg i landet, än det skulle ha gjort om vi antar att trenderna från åren närmast före pandemin stått sig.

Det är tillräckligt många inställda flyg för att ge en märkbar effekt på svenskarnas totala utsläpp av växthusgaser. Tidigare i våras analyserade Sveriges Natur svenskarnas minskade flygande under pandemins nio första månader, och fann då att utsläppen från svenskars flygresor under den perioden varit omkring fem miljoner ton koldioxidekvivalenter mindre än vad som kunde ha väntats utan pandemi – en minskning av flygets klimatpåverkan med drygt 80 procent.

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X