EU-förbud stoppar inte nervgiftet klorpyrifos

EU-förbud stoppar inte nervgiftet klorpyrifos

Bekämpningsmedlet klorpyrifos kan orsaka skador på foster och ge försämrat IQ hos barn. Användandet är förbjudet i Sverige, men importerade varor är ofta besprutade med medlet. Nu vill EU förbjuda substansen helt. Men trots förbudet riskerar svenska konsumenter att exponeras.
– Även om EU förbjuder substansen så kan den fortfarande komma in i EU från tredje land via rester i livsmedel, säger Peter Bergkvist  på Kemikalieinspektionen.

Skribent Emma Ugge

Klorpyrifos är ett insekts- och kvalsterbekämpningsmedel som kan ge nervskador på foster och leda till lägre IQ hos barn. I Sverige är användandet av medlet förbjudet sedan 2008, men det är fortfarande tillåtet i stora delar av EU och i princip i alla länder utanför EU. Därför exponeras vi, trots vårt förbud, för ämnet via vår import av frukt och grönsaker från dessa länder. Men från årsskiftet kan det stramas åt. EU kommer med stor sannolikhet inte förnya tillståndet att använda klorpyrifos efter 2020 med bakgrund av att den Europeiska myndigheten för Livsmedelssäkerhet, Efsa, nyligen konstaterade att det inte går att fastställa några säkra nivåer för medlet. Även de allra lägsta doserna som har testats kan orsaka defekter på hjärnan och skada foster.

Det som sannolikt kommer förbjudas är användandet av medlet inom EU, men Sverige kommer fortsätta köpa in frukt från länder utanför EU där klorpyrifos fortfarande är tillåtet. I dagsläget kommer cirka 28 procent av all importerad frukt i Sverige från länder utanför EU. Det är därför mycket som tyder på att vi kommer fortsätta exponeras för resthalter av nervgiftet i våra livsmedelsprodukter.

– Även om EU förbjuder substansen så kan den fortfarande komma in i EU från tredje land via rester i livsmedel, menar Peter Bergkvist på Kemikalieinspektionen.

LÄS MER: Bina går segrande ur strid med betodlare

Citrusfrukt, den största boven

Produkter där man oftast utmätt resthalter av klorpyrifos är i importerade citrusfrukter, såsom citron, apelsin, och annan småcitrus. Vid svenska provtagningar 2018 påträffades klorpyrifos bland 30 procent av alla citrusfrukter. Även äpple, päron, chilipeppar, basilika, russin, vindruvor och bananer gav utslag.

– Det som gör just klorpyrifos anmärkningsvärt är att Efsa inte kunnat fastställa ett acceptabelt dagligt intag och ämnet är ju fortfarande godkänt inom EU. Att det inte går att fastställa några säkra exponeringsnivåer för ämnet innebär normalt sett att det heller inte går att utesluta hälsorisker, menar Peter Bergkvist på Kemikalieinspektionen.

Livsmedelsverket inte lika oroliga

Livsmedelsverket skriver på sin hemsida att de mängder som setts vid kontrollerna är mycket små och att det, baserat på de studier som finns om effekter av klorpyrifos hos människor, inte finns något som tyder på att mängden som svenska konsumenter får i sig skulle påverka hälsan. Detta trots att den Europeiska myndigheten för Livsmedelssäkerhets, Efsa, konstaterar att det inte går att fastställa några säkra nivåer.

– Att Efsa i sin senaste bedömning kom fram till att det inte går att fastställa en säker exponeringsnivå beror främst på osäkerheter i underlaget och de data som fanns tillgängliga för riskvärderingen. Det som ytterligare komplicerade riskvärderingen var att klorpyrifos genotoxiska potential var oklar. Det finns alltså flera osäkerheter i bedömningen och därför skrev vi som vi gjorde på hemsidan, menar Anneli Widenfalk på Livsmedelsverket.

Förutom mänskliga hälsorisker är klorpyrifos giftigt för groddjur och fiskar. På bin har man sett dödliga effekter.

Hur gör man då för att inte få i sig halter av klorpyrifos? Jo, man köper ekologiskt. Ekologiska produkter får inte innehålla kemiska bekämpningsmedel, och det gäller ekologiska produkter från alla länder. Frukt från Sverige, Danmark, Finland, Irland, Lettland, Litauen, Slovenien och Tyskland går också bra. I dessa länder är substansen helt förbjuden och får alltså inte finnas i någon frukt eller grönsak som producerats där.

Skribent Emma Ugge
Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X