Annons
Bina går segrande ur strid med betodlare

Neonikotionider är giftiga för bin och har därför förbjudits av EU. FOTO: Getty Images

Bina går segrande ur strid med betodlare

Kemikalieinspektionens dispens som gav sockerbetsodlare rätten att använda ett förbjudet växtskyddsmedel var felaktig. Det konstaterar Mark- och miljödomstolen. För sockerbetsodlarna är läget dock under kontroll. Alternativen är redan på plats.

Forskarlarmen som kopplat ihop användningen av neonikotionide rmed omfattande bidöd har duggat tätt under åren. På EU-nivå förbjöds ämnet först att användas på blommande grödor 2013, men efter att det uppmärksammats att giftet fortsatt drabbade insekterna utvidgades förbudet 2018 till att omfatta all utomhusodling.

Men dispens kunde fortsatt ges av lokala myndigheter, och sockerbetsodlarna fick gehör hos svenska Kemikalieinspektionen  för en nöddispens under det kommande året. Beslutet överklagades dock av Naturskyddsföreningen och Biodlarna, som tryckte på att EU-beslutet borde respekteras.

Skador för bin vägs in

Under tisdagsförmiddagen kom beskedet från Mark- och miljödomstolen. Efter att först ha tillfälligt stoppat dispensen den 27 februari landade nu domstolen i att skälen väger tyngre för att helt dra tillbaka den dispens som Kemikalieinspektionen först givit i december.

– Det är flera faktor som spelar in, säger Åsa Marklund Andersson, Chefsrådman vid domstolen till Sveriges Natur.

LÄS MER: Oväntat stopp för kemikalier som dödar bin

Bland annat vägdes risken för skadorna för bin och andra pollinerande insekter, samt miljörättens försiktighetsprincip mot det förväntade skördebortfallet, samt andra rimliga sätt att minska skördebortfallet in i domstolens beslut. Sammantaget landade de i att gå på Biodlarnas och Naturskyddsföreningens linje.

– Åh, va glada vi blev. Detta glädjer oss något oerhört. Vi ser det som en framgång för alla insekter i Sverige, inte bara honungsbin, utan för insekterna huvudtaget, säger Biodlarna ordförande Monica Selling till Sveriges Natur och fortsätter:
– Vi ser ju att all denna spridning av gifter och kemikalier, och en slapphänthet hos myndigheterna, gör att miljön är hotat.

”Detta ger hopp”

Har ni tidigare tagit strid för detta?
– Vi har inte tagit steget tidigare som vi gjort nu och gått till domstol. Men när det här dök upp och vi fick reda på detta, så tittade vi på varandra här på förbundet och sa ”Herregud, nöddispens av ett ämne som är förbjudet av EU, och dessutom en av de neonikotioniderna som vi ifrågasatt tidigare. Det här är solklart, det är klart vi ska överklaga.”
Har ni fått blodad tand nu då?
– Ja, det har vi verkligen.

Hos Naturskyddsföreningen är generalsekreteraren Karin Lexén stolt över att föreningen har de juridiska musklerna att ta strid.

– Detta ger hopp om att man förlita sig på den rättsliga prövningen. Men det kräver att man har den rätta kompetensen att kunna driva den här typen av frågor i domstol. Det är väldigt viktigt för miljörörelsen att det finns duktiga jurister som har möjlighet till det, säger Lexén och fortsätter:
– Detta är ett viktigt instrument i miljöarbetet och vi kommer att fortsätta att använda det framöver. Men vi hoppas att Kemikalieinspektionen kommer att tänka efter ordentligt innan de fattar sina beslut framöver.

Bekymrade

Motparterna kan överklaga domen fram till den 23e april.
– Domstolen har inte delat vår bedömning att förutsättningarna för en dispens är uppfyllda. Vi kommer att analysera domen närmare innan vi tar ställning till om vi ska överklaga eller inte, säger Björn Malmström, pressansvarig på Kemikalieinspektionen, till Sveriges Natur.

Hos Betodlarna är de bekymrade över rättsläget.

– Det är rätt allvarligt för svenskt lantbruks framtid om vi inte kan lita på beslut från expertmyndigheter. Vi har fullt förtroende för Jordbruksverket och Kemikalieinspektionen och det underlag som de har grundat sitt beslut på. Men det räcker tydligen inte. Om man inte kan lita på den expertisen så frågar vi oss vem vi kan lita på, säger Anders Lindkvist, generalsekreterare vid Betodlarna till Sveriges Natur.

Fick extra tid

Är det aktuellt för er att överklaga?

– Vi kommer tillsammans med sockerindustrin och våra jurister att sätta oss ner nästa vecka för att fatta beslut kring hur vi ska gå vidare, säger Anders Lindkvist och fortsätter:
–  Men vi får förhålla oss till detta nu och göra det bästa av situationen.

Hos Sockerbetsodlarna är situationen för årets odling redan under kontroll. Efter att det tillfälliga stoppet infördes i februari har odlarna tagit in alternativa fröer att använda vid utsädet.

– Sådden har precis börjat. Tack vare att det regnade i slutet av mars så fick vi lite extra tid, och kunde börja leverera alternativt behandlade frön ”två minuter i tolv”, säger Anders Lindkvist.

Hur stora kostnader har ni fått till följd av att ni fått vara beredda på detta?
– Vi räknar kors och tvärs men har inte kommit fram till någon slutsumma ännu.

LÄS MER: Betodlarna försökte överklaga tillfälliga stoppet

Neonikotioniden imidakloprid, som är det verksamma ämnet som betfröna behandlats med tidigare, är sedan förra året förbjuden att använda i EU i alla utomhusodlingar, även om flera andra länder har beviljat dispens för just sockerbetsodling.

Ersättningsämnet som nu odlarna får använda, Force, kommer troligen inte att kosta mer för odlarna. Men tre ytterligare sprutbehandlingar kommer att behövas, relativt de neonikotionidbehandlade fröna, vilket därmed leder till ökade kostnader för odlarna och ytterligare påfrestning på omgivningen.
– Det är ju inte heller bra att de ska behöva göra så. Men då får man istället fokusera på att försöka hitta alternativa växtskyddssätt där, sa Naturskyddsföreningens chefsjurist Oscar Alarik i en tidigare intervju med Sveriges Natur.

LÄS MER: Ersättare till utpekad bidödare kan vara lika skadlig

Läs hela domen här: Nacka–Dom-202019-04-02

Texten har uppdaterats med fler kommentarer under dagen.

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X