Vinnare av Tidskriftspriset 2022 – ÅRETS TIDSKRIFT FACKPRESS
Vinnare av Publishingpriset 2022 – Medlemstidning – Individ

Annons
Klimatförändringarna kommer leda till torka på många platser i världen
Torr, krackelerad jord som tidigare var sjöbotten.

Klimatförändringarna kommer leda till torka på många platser i världen

En fjärdedel av jordens landyta kan få ett torrare och mer ökenartat klimat inom 32 år. Men lyckas vi hålla uppvärmningen till 1,5 grader kommer i stället den del av landytan som drabbas begränsas till en tiondel.  Detta enligt en forskningsrapport som publicerades i den vetenskapliga tidsskriften Nature under måndagen.

År 2015 förband sig världens ledare att begränsa planetens uppvärmning till 2,0 grader under klimatförhandlingarna i Paris. Nu har tre år passerat, men tittar vi närmare på de globala åtgärder som genomförts hamnar vi istället på hela 3,9 graders uppvärmning. Enligt ny forskning kan dock så lite som en halv grads uppvärmning betyda mycket för en stor del av mänskligheten. Redan vid en uppvärmning på 2,0 grader kan forskarna se stora negativa effekter i sina modeller.

Viktigt att minska uppvärmningen

Deliang Chen är Professor inom fysisk meteorologi vid Göteborgs Universitet och är medförfattare till den nya studien. Han menar att den politiska viljan att hålla klimatförändringarna under två grader hittills varit låg. Han hoppas att den här rapporten kan visa hur viktigt det är att minimera uppvärmningen av jordens medeltemperatur till 1,5 grader.

– Vi har ganska stora landytor som är torra redan idag på jorden. Tänk på Medelhavet, Centralamerika, Australien, Afrika och liknande områden. Då pratar man om så kallad ”aridification”, alltså att områden som redan är torra passerar en gräns som kan bli farlig vid den här uppvärmningen. Det är 20-30 procent av jordens yta som kan gå över gränsen och bli områden med långvarig torka, säger Deliang Chen till Sveriges Natur.

Vid en uppvärmning på 2,0 grader riskerar många områden med redan torra klimat att omvandlas till ren öken. Detta är en effekt av ökad avdunstning och minskad nederbörd på grund av högre temperaturer.

Riskerar att drabbas värst

De områden som riskerar att drabbas värst är Australiens kustområden, södra Kina, Sydafrika, Sydamerika och Centralamerika. Då dessa är några av världens folkrikaste regioner kan de socio-ekonomiska aspekterna bli förödande. Torkan kan leda till utbredd fattigdom, ökad svält, försämrade möjligheter till jordbruk samt brist på mat och vatten.

– Jag tror att det är väldigt viktigt att beslutsfattare tänker på konsekvenserna för miljön och de befolkningar som drabbas om man använder 2,0 graders uppvärmning som mål istället för 1,5 grader, säger Deliang Chen.

Den internationella gruppen forskare använde sig av projektioner från 27 globala klimatmodeller. På så sätt lyckades de identifiera vilka delar av världens torrare klimatzoner som kommer att förändras markant i jämförelse med dagens årliga variationer.

Två grader år 2052

Enligt forskarna kan vi redan 2052 nå en global uppvärmning på två grader, om vi fortsätter släppa ut växthusgaser som vanligt. I detta scenario förväntar sig forskarna en allt snabbare ökenspridning, fortsatt degradering av våra jordar samt förlust av allt fler växter. Följden blir att allt mindre koldioxid binds från atmosfären och matproduktionen minskar. Även antalet torrperioder och bränder förväntas öka och vattenkvalitén försämras.

– Det är stor skillnad mellan de två målen och torkan påverkar alltifrån jordbruk, risk för skogs- och gräsbränder till vattenkvalité och så vidare. Blir den långvarig finns risken att torra områden omvandlas till öken. Tidigare har vi ju sett att det börjar med torka. Den har även geopolitiska konsekvenser och påverkar migration och flyktingströmmar. Om det inte längre går att leva i områden som blir torrare, blir konsekvenserna stora, avslutar Deliang Chen.

Länk till artikeln i Nature

LÄS MER: Klimatforskaren som slutade flyga

LÄS MER: Jord- och skogsbruk påverkar klimatförändringarna mer än man trott

LÄS MER: 2017 visar att jorden fortsätter att bli varmare

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på Twitter