Greta Thunberg i protester för att flyget ska ta klimatansvar

"How dare you?" 16-åriga Greta Thunberg talade under FN:s Climate Summit i New York. FOTO: Getty Images

Greta Thunberg i protester för att flyget ska ta klimatansvar

Den svenska klimataktivisten Greta Thunberg deltar i protesterna i Montreal, samtidigt som världens regeringar ska besluta om vägen framåt för det vacklande styrmedlet som är tänkt att reglera flygets utsläpp framöver.

För tillfället har länder som står för 77 procent av de internationella flygrutterna preliminärt skrivit under att de ska delta i klimatstyrmedlet Corsia.

Men styrmedlet som efter flera års hårda förhandlingar inom FN:s flygorgan ICAO kom på plats 2016, vacklar fortfarande betänkligt bara år innan den planerade starten 2021.

Begränsas vid 2020 års nivåer

Från miljöorganisationshåll sågar många upplägget för att det inte leder till att utsläppen från sektorn minskar i praktiken.

Tanken är nämligen att utsläppen ska begränsas vid 2020-års nivåer genom att flygbolagen därefter framför allt klimatkompenserar, och därutöver blandar in biobränslen.

Det senare bidrar förvisso till lägre utsläpp, men anses kontroversiellt från delar av miljörörelsen som befarar att biobränsleodling ska breda ut sig ytterligare och tränga undan skog- och annan jordbruksmark. Istället vill man bland annat se ett system där utsläppen prissätts ordentligt.

Kina sätter press: För orättvist

Från länder som för tillfället står utanför, bland annat Kina, argumenterar man bland annat att Corsia är orättvist mot utvecklingsländer. Detta eftersom de historiskt har bidrag mycket mindre till flygens utsläpp, men nu får ta lika stort ansvar.

Situationen är politiskt delikat inför måndagens planerade förhandlingar. För när det nu är dags för världens länder att än en gång dra upp riktlinjerna för styrmedlet kommer det till ytterligare utmaningar.

EU kan förlora makten att reglera utsläppen själv

I det förslag till politisk välsignelse som ICAO:s ledning lagt fram till beslut föreslås det nämligen att alla medlemmar ska stå bakom att Corsia ska vara det enda styrmedel för att hantera CO2-utsläpp från internationella flygningar.

Det sätter käppar i hjulet för EU, som för tillfället inkluderar flyget inom unionen i utsläppshandeln. Den möjligheten vill EU-kommissionen ha kvar, men protesterna har hittills inte fått något gehör i förarbetet inför veckans förhandlingar i Montreal.

EU-kommissionen uppmanar unionens medlemmar att inte ställa sig bakom den föreslagna politiska välsignelsen vid ICAO-mötet i Kanada. Men motståndarna till den linjen menar att hela Corsia kan raseras om EU skickar signalen att de tvivlar på det internationella styrmedlet och vill behålla sina egna åtgärder.

Kommissionens uppmaning ser inte ut att följas

EU-medlemsländerna är splittrade i frågan. Irland, Spanien, Rumänien, Malta och Cypern har alla sagt sig vilja släppa EU:s makt att reglera utsläppen. Frankrike och Italien sägs också ha öppnat för detta. Sverige ska ha tillhört de tolv- tretton länder som tidigare gått på kommissionens linje.
Vad hela blocket tycker är inte känt, eftersom mandatet i förhandlingarna är hemligt.

I praktiken skulle ett undertecknande av den liggande politiska välsignelsen innebära att den tillträdande EU-kommissionen blir bakbunden från att gå vidare med egna åtgärder för det internationella flyget.

– Rent juridiskt är det kanske möjligt, men politiskt blir det svårare, säger Therése Sjöberg vid Transportstyrelsen till Sveriges Natur.

Från miljöorganisationssamarbetet Transport & Environment har man beräknat att utsläppen från flygen bara i EU skulle öka med totalt 683 miljoner ton – mer än Sveriges årliga utsläpp under perioden – under de kommande tio åren om unionen släpper de egna möjligheterna att begränsa utsläppen.

– Corsia ser mer och mer ut som en usel överenskommelse för klimatet, kommenterar Andrew Murphy vid Transport & Environment.

LÄS MER OM CORSIA hos transportstyrelsen https://www.transportstyrelsen.se/sv/luftfart/Miljo-och-halsa/Klimat/Klimatstyrmedel/icaos-globala-klimatstyrmedel/
…..

Läs mer:

Miljontals ungdomar i skolstrejk för klimatet
Största klimatstrejken i Sveriges historia
IPCC-rapport om smältande isar ger ökat tryck till klimatförhandlingarna
Flyget efter pandemin
Flygets utsläppshandel klart för avgång – men Covid-19 gör läget osäkert
Så mycket kostar flygresan – egentligen
Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på Twitter
Senaste nyheterna

Flyget efter pandemin

Nytt ljus över hönsens liv

På safari från soffan