Annons
Förnybart lika stort som kärnkraft år 2022
Vindkraftverk i solnedgång

År 2022 kommer elproduktionen från förnybart vara lika stor som från kärnkraften, spår Energimyndigheten. FOTO: Getty Images

Förnybart lika stort som kärnkraft år 2022

Vind, sol och bioenergi kommer att ge lika mycket el som kärnkraften år 2022, spår Energimyndigheten i en ny prognos. Vindkraften kommer mer än fördubblas på fyra år, och kompenserar med god marginal för stängningen av två reaktorer i Ringhals.

Energimyndigheten räknar i sin korttidsprognos för sommaren 2019 med att vindkraften ökar från 16,6 TWh 2018 till 37 TWh år 2022.

En terawattimme, TWh,  är en miljard kilowattimmar.

Solkraften ökar ännu snabbare, men från en låg nivå, från 0,3 TWh till 1,3 TWh under samma tid. Biobränslen ger 11-12 TWh el i kraftvärme och i industrin. Det finns ingen exakt siffra för biokraft i prognosen, men det går ändå att räkna fram från uppgifter om elproduktion och bränsleanvändning.

Bra år för kärnkraften

Kärnkraften hade ett bra år 2018 och gav då 65,8 TWh, men minskar till 50 TWh år 2022 enligt prognosen. Minskningen beror på att Ringhals 2 stängs i år och Ringhals 1 nästa år.

Sol, vind och bioenergi ger tillsammans 49-50 TWh år 2022, ungefär lika mycket som kärnkraften.

Det så kallade ”tredje ben” för svensk elförsörjning som politiker talat om i decennier finns alltså nu på riktigt.

Vindkraften var obetydlig fram till år 2006, då den passerade en terawattimme. Nu, i slutet av juli år 2019, är den på årsbasis uppe i 20 TWh, enligt Energiföretagensveckostatistik.

Vattenkraften är normalt störst inom svensk elproduktion och ger 67 TWh år 2022 tror myndigheten. Det är osäkert om ett ändrat klimat ger mer eller mindre vattenkraft.

Vattenkraften varierar

Hur det blir på riktigt 2022 kan man inte veta. Vattenkraften varierar från år till år, beroende på vädret. Från som lägst 51 TWh år 1996, till som mest 78 TWh år 2012. Vindkraften varierar också, men inte lika mycket. Kärnkraften är också oförutsägbar och gav som mest 75 TWh  år 2004, men bara 50 TWh  år 2009 på grund av många olika fel.

Det finns en viss osäkerhet även i hur fort vindkraften byggs ut, och enligt Svensk vindenergis senaste prognos, så kan det bli ännu mer vindkraft.

Om Energimyndighetens prognos stämmer så ger alltså vind och sol 38 TWh år 2022. Då har sex kärnkraftsreaktorer, av ursprungligen tolv, stängts. Oskarshamn 1-2 och Barsebäck 1-2 är redan stängda och Ringhals 1-2 stängs innan 2021. De sex reaktorerna producerade sammanlagt 27,5 TWh under sina respektive sista år.

Täcker med marginal stängd kärnkraft

Vindkraften med 37 TWh täcker alltså med marginal all stängd kärnkraft år 2022.

Dessutom har elförbrukningen minskat från som mest 150 TWh år 2001 till ca140 idag, och biokraften har också ökat.

Sveriges elexport kommer att bli rekordstor år 2022, tror Energimyndigheten, och uppgå till nästan 29 TWh.

Extern länk: Energimyndighetens korttidsprognos sommaren 2019

Läs mer om energi

Vattenkraft – värre än kol för klimatet?
Studie: Kärnkraft tränger undan sol och vind
Vill ändra energibolagens möjlighet att stämma stater som ställer om
Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på Twitter