Vinnare av Tidskriftspriset 2022 – ÅRETS TIDSKRIFT FACKPRESS
Vinnare av Publishingpriset 2022 – Medlemstidning – Individ

Förnybar energi större än kärnkraft i världen
Vindkraft och solkraft

Solpaneler och vindkraftverk i Belgien. Foto: Adriana Van De Wal/EyeEm

Förnybar energi större än kärnkraft i världen

Förra året producerade förnyelsebara energikällor första gången mer el än kärnkraft i hela världen. Det handlade framför allt om vind och sol. Samtidigt ökar i år produktionen av fossil energi åter efter den kraftiga minskningen 2020.

Förra året producerade kärnkraften 2 797 TWh elektricitet globalt. Förnybar el – vind, sol, biokraft och geotermisk energi, tidvattenkraft och vågkraft (ej vattenkraft) – ökade med 13 procent till 3 147 TWh. Det är första gången någonsin förnybar energi är större än kärnkraft.

Siffrorna kommer från oljebolaget BP och dess årliga Statistical Review of World Energy, och får även stöd i årets World Nuclear Industry Status Report. Enligt BP:s rapport stod kärnkraft förra året för 10 procent av världens elproduktion, medan förnybar energi stod för nästan 12 procent och vattenkraft för 16 procent. Övriga 62 procent stod fossila energikällor för.

Oljan minskade förra året till sin lägsta nivå sedan 1985. Kolkraften minskade för andra året i rad, men kol stod 2020 för 35 procent av all el, och över 9000 TWh. Även fossil gas minskade 2020, men i det fallet syn inte en lika tydlig trend som för olja och kol.

Kärnkraften har å sin sida i stort sett stått stilla i 20 års tid. Många reaktorer har stängts i Europa och Nordamerika, men nästan lika många har startats i Kina och Ryssland.

Kärnkraft var länge en jätte

Länge var kärnkraft en jätte jämfört med förnybar energi. År 2000 var kärnkraften 12 gånger större än förnybara energikällor och 2010 bortåt 4 gånger större, men 2020 producerade förnybara energikällor för första gången mer el än kärnkraften.

Utvecklingen pekar på att politik och prioriteringar spelar stor roll. Medan flera länder valt mellan förnybart och kärnkraft har till exempel Kina satsat på allt på en gång: förnybart, kärnkraft, vattenkraft och fossil energi.

Kina och Indien tillhör kärnkraft-länder där förnyelsebara energikällor idag är större. Samtidigt är det länder som under klimattoppmötet COP26, i Glasgow, lyckades byta ut formuleringen om ”fasa ut” fossil energi till ”fasa ned”.

Länder som Brasilien och Storbritannien bygger ut sol och vindkraft, men planerar även utbyggnad av kärnkraft. Mest kärnkraft inom EU har Frankrike, där förnybar energi förra året växte om kärnkraften.

Framför allt är det vind- och solkraft som vuxit i Frankrike. Vindkraften har i Frankrike fyrfaldigats på tio år. Solkraften har ökat 25 gånger om på lika många år. Ändå har Frankrike bara en fjärdedel så mycket sol- och vindkraft som Tyskland.

I flera länder finns ännu stor potential för förnybar energi, som i Ryssland, som har mindre vindkraft än Luxemburg. I Kazakstan ökade solkraften med flera hundra procent under 2020, och idag producerar landet mer solenergi än Danmark.

Sverige är ett av de länder där kärnkraften fortfarande är större än förnybart, men i regionen Sverige, Danmark, Norge, Finland och de baltiska staterna är förnybar energi numer större än kärnkraften.  Totalt växte vindkraften i världen med 17,5 procent och solkraften med 21,5 procent under året.

Läs mer om kärnkraft:
Studie: kärnkraft tränger undan sol och vind
Bakslag för kärnkraften över hela världen
Ukraina fruktar attacker mot kärnkraftverk
Efter härdsmältan i Fukushima
Mer kunskap om gjutjärn behövs inför slutförvaret
Dags att folkbilda om el

Förtydligande: artikeln har redigerats då den tidigare felaktigt lyfte framtida trender kring olja och kol.

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på Twitter