Annons
FN:s klimatpanel öppnar för kritiserade metoder
Mörka moln över hav och ängsstrand.

FN:s klimatpanel öppnar för kritiserade metoder

Nästa år släpper FN:s klimatpanel en ny rapport om hur den globala uppvärmningen kan begränsas till 1,5 grader. För första gången ges storskaliga metoder för att manipulera klimatet ett stort utrymme i rapporten, uppger granskningsgruppen Action Group on Erosion, Technology and Concentration, ETC.

FN:s klimatpanel, IPCC, har sedan klimatmötet i Paris 2015 arbetat med att ta fram strategier som världens länder kan använda för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. Men arbetet inför den rapport som ska publiceras 2018 har väckt oro bland organisationer som bevakar arbetet. Metoder för geoengineering, det vill säga olika metoder för att manipulera klimatet, förväntas nämligen få en särställning i rapporten.

Tidigare rapporter från FN:s klimatpanel har varit återhållsamma och avståndstagande till geoengineering. Silvia Ribeiro, chef för den internationella granskningsgruppen ETC i Latinamerika, har länge följt diskussionen kring geoenginering inom FN:s klimatpanel och är oroad:

– Det är en helt galen idé, att manipulera klimatet. Hur klimatet fungerar är något som vi idag vet väldigt lite om från en vetenskaplig synpunkt. Då är det extra oroande hur mycket tid klimatpanelen ägnar åt dessa tankegångar, säger Silvia Ribeiro chef för ETC i Latinamerika till Sveriges Natur.
Nu kritiseras FNs klimatpanel i en granskningsrapport som publiceras i dag.

Vad är geoengineering?

Geoengineering är samlingsnamnet på en rad metoder som i teorin kan användas för att minska eller dämpa effekterna av den globala uppvärmningen. De flesta är idag patenterade men inte testade i någon större skala. Med undantag för metoder som används för att fånga in och förvara koldioxid, påbörjades på 70-talet arbetet med att reglera geoengineering i mindre skala av länderna inom FN genom Londonkonventionen. Men den kraftigare regleringen slog igenom först efter 2008.

En av metoderna går ut på att fånga in en del av koldioxiden vid förbränning av biobränslen som etanol. Gasen kan sedan till exempel förvaras djupt under mark, eller omvandlas till bioaktivt kol. Detta kan användas som en form av gödsel när nytt biobränsle planteras och växer. Enligt metodernas förespråkare tar växterna upp mer koldioxid än de avger, och vi får en så kallad koldioxidneutral bränsleform som kan användas vid energiproduktion. Metoder som dessa går under olika namn, men kan generellt sorteras in under genren med förkortningen BECCS.

Men metoden har kritiserats.

– Man tar varken hänsyn till landanvändning eller analyser av utsläpp under växtens kompletta livscykel. I vissa studier har äldre träd visats binda mycket mer koldioxid än yngre. Dessutom fortsätter träd binda koldioxid under hela sin livstid. Enligt den förra IPCC-rapporten skulle man för att hålla den globala medeltemperaturen under två grader behöva använda BECCS på mellan 500 miljoner och 6 miljarder hektar land. De ekologiska konsekvenserna för biodiversitet, land, vatten och lokala invånare skulle bli oöverskådliga, säger Silvia Ribeiro, Chef för ETC i Latinamerika.

Finns många risker

En annan metod handlar om att hälla ut näringsämnen och järnpartiklar i haven för att stimulera tillväxt av plankton som i sin tur binder koldioxid och sedan faller till havsbotten. Men även här finns stora risker. Ekosystemen kan rubbas, syrefria vattenlager skapas och giftiga planktonblomningar eskalera. Utöver detta kan helt oväntade fenomen uppstå. Dessutom finns ingen garanti för att kolet i planktonen stannar i vattnet.

En annan omtalad metod går ut på att skapa en sköld av partiklar högt upp i atmosfären för att reflektera solens strålar tillbaka ut i rymden och minska uppvärmningen.

Men även här finns risker. Partiklarna kan skada ozonskiktet, men även störa de vindströmmar som för med sig regn till tropiska och subtropiska områden. Något som kan orsaka torka i Afrika och Asien samt påverka årliga monsunregn. Som värst är metoden ett hot mot tillgången till mat och vatten för två miljarder människor.

Allmän kritik mot geoengineering

En allmän kritik mot geoengineering är att den riskerar att drabba de människor som redan drabbats hårdast av klimatförändringarna. De som bor i tropiska och subtropiska områden har redan drabbats oproportionerligt av klimatförändringarna jämfört med de historiska utsläppsländerna. Risken är stor för att konsekvenserna av att experimentera med den globala atmosfären återigen drabbar dem, befarar kritikerna.

– Dessutom vet vi idag inte hur man tar tillbaka planetomfattande teknologier när de väl aktiverats. Kostnaderna är helt främmande när riskerna räknas med, kända såväl som okända, säger Silvia Rebeiro.

Alternativa lösningar saknas

Granskningsgruppen anser att klimatrapporten borde prata mer om alternativa lösningar för att lösa klimatfrågan i grunden, exempelvis genom att fokusera mer på matproduktionen.

– Klimatpanelen planerar inget större kapitel om alternativ till det globala produktionssystemet av mat, trots att det är en av de största källorna till koldioxid. Varför tittar de inte på hur man kan skapa decentraliserade ekologiska jordbruk, minska transporterna som har en stor påverkan på utsläppen, eller på hur man kan förbättra och bygga ut världens kollektivtrafik? Problemet här är att IPCC inte tänker utanför lådan, säger Silvia.

Granskningsrapporten framför också kritik mot vilken kompetens de som är medförfattare till FN-rapporten har. Endast ett fåtal av dem som utvecklar klimatrapporten har kompetens inom till exempel ekologiska system, oceanografi eller sociologi enligt författarna till granskningsrapporten. Risken är överhängande att den kommande klimatrapporten styrs av ingenjörer och patenthållare utan förståelse för de potentiellt negativa effekterna som kan resultera från att aktivt förändra världens ekosystem, anser granskningsgruppen. Dessutom har två representanter för oljeindustrin, ExxonMobil och Saudi Aramco, deltagit i arbetet, vilket har lett till omfattande protester.

Länk till ETC-gruppens granskningsrapport 

Länk till protesterna mot jäv i FNs klimatpanel

LÄS MER: Jord- och skogsbruk påverkar klimatförändringarna mer än man trott  

LÄS MER: Vem ska bestämma om vi ska skymma solen?

LÄS MER: Analys – Är spelet över för klimatet?

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på Twitter