Annons

Rekordlångt klimatmöte kunde inte enas om marknadsregler

Klimatmötet COP25 i Madrid blev en uppvisning i kontraster i klimatarbetet. Samtidigt som allt fler länder kliver fram och vill ta ett större ansvar i klimatarbetet, lyckades några få blockera framsteg på flera områden. Flera beslut kunde därmed aldrig tas.

EU:s nya klimatmål ger skjuts till slutsamtal

Tidigt på torsdagsmorgonen ställde sig statscheferna i EU bakom målet att unionen ska vara koldioxidneutralt senast 2050. I förhandlingarna i Paris mottogs välkomnades beslutet av länder som vill se att de stora ekonomierna tar på sig ett större ansvar i klimatarbetet.

Så påverkas klimatmötet av flytten till Madrid

Det blir en logistisk utmaning för styret i Spanien att ro ihop förberedelserna för en klimatförhandling med runt 20 000 deltagare på en månad. Men samtidigt som flytten riskerar att minska civilsamhällets representation på plats ser många det snabba bytet som ett upplyftande tecken på gott samarbetsklimat i den internationella klimatdiplomatin.

Klimatomställningen ska få ett kvitto

Det finansiella behovet hos utvecklingsländerna ska sättas på pränt i FN:s klimatarbete. En seger dels för dem som vill visa vad de behöver, men också för dem som vill få mer koll på var pengarna hamnar.

Regelbok räddar inte klimatet – men länderna kom överens

Nu har FN:s medlemsländer kommit långt i frågan om vad som ska göras och hur det ska göras i kampen mot klimatförändringarna. Därmed finns än mer tryck på det avgörande steget – att faktiskt börja dra ner på utsläppen. I helgen avslutades klimatmötet COP24 i Katowice Polen, där regelverket för att uppnå målen slagits fast.

Kritiskt läge för klimatförhandlingarna

Det kommer inte att bli lätt att kunna skriva om de beslut som nu förhandlas fram i Polen för att få Parisavtalet att sättas i verket. Nu sätts det stora diplomatiska krutet in för att få till ett så ambitiöst regelverk som möjligt.