Annons
Flygets utsläppshandel klart för avgång – men Covid-19 gör läget osäkert

Det är ännu oklart hur flyget kommer att påverkas på sikt av Coronaviruset. FOTO: Getty Images

Flygets utsläppshandel klart för avgång – men Covid-19 gör läget osäkert

De första utsläppsprogrammen som ska få kompensera internationella flygets växande utsläpp har fått godkänt. Men samtidigt dras flygmarknaden ner av Coronaviruset, vilket gör situationen mer oklar än någonsin tidigare.

Samtidigt som världens länder tagit nya steg för att ta om hand om flygens utsläpp pågår ett omfattande ras på flygmarknaden. Första veckan i mars minskade antalet passagerare med 23 procent på Svedavias flygplatser. Denna vecka uppskattas minskningen kunna landa på 75 procent. Liknande trender till följd av Coronavirusutbrottet ses också över hela världen.

I februari minskade trafiken mellan Europa och andra kontinenter med 18 procent.
– Men i mars kommer vi nog se en 90-procentig minskning, till följd av de olika hinder som satts upp bland annat för resandet till USA, säger flygmarknadsanalytikern Jean-Marie Skoglund på Transportstyrelsen till Sveriges Natur.

Kommer tillbaka

Även om flygtrafiken ser ut att avstanna under den närmaste tiden kommer flygtrafiken och tillströmningen av passagerare att komma tillbaka. I alla fall om man skulle utgå från tidigare erfarenheter.

– Samtidigt är det så att detta är första gången vi har en global epidemi som sätter stopp för resandet. Det gör det därför svårt att luta sig på historiska resonemang. Men utifrån att se tillbaka på hur tidigare störningar – så som 11 september-attackerna – har påverkat utvecklingen sedan år 2000 så har vi alltid sett en återhämtning inom ett till tre år, säger Jean-Marie Skoglund.

De två faktorer som tidigare bidragit starkast till tillväxten är utvecklingen av lågprisflyg och avregleringen av marknaden genom ”open skies”-avtalen som möjliggjort att fler rutter har kunnat öppnas. På den senare punkten har dock en motverkande trend börjat skönjas.

– Det har påbörjats insatser för att återreglera marknaden, dels inom miljöområdet, men också på passagerarrättighetssidan och framöver talas det också om att stärka de sociala villkoren för personalen inom EU, säger Jean-Marie Skoglund.

Just på miljö- och klimatområdet har också ett nytt steg i veckan tagits hos FN:s flygorgan ICAO. I fredags blev det klart vilka de första utsläppsrättsprogrammen blir som flygbolag ska täcka av sina växande utsläpp med framöver.

Sex program ska få sälja utsläppsrätter

Beslutet – som baseras på en uttolkning av det regelverk som världens flygstater enats om (se faktaruta) – ses som en viss framgång ur ett miljöperspektiv. Men det beror mest för att förväntningarna var så lågt ställda, säger Gilles Dufrasne vid Carbon Market Watch till Sveriges Natur.

– De sex program som får godkänt att sälja utsläppsrätter har alla problem med att leva upp till kravet om additionalitet, det vill säga att det ekonomiska tillskottet leder till utsläppsminskningar utöver det som skett utan tillskottet (reds anm). Samtidigt innebär beslutet att utbudet från början redan är långt större än efterfrågan.

LÄS MER: Greta Thunberg i protester för att flyget ska ta klimatansvar

Enligt https://www.edf.org/sites/default/files/documents/Coronavirus_and_CORSIA_analysis.pdf Environmental Defence Funds analys bedöms överskottet från start vara två till tre gånger större än efterfrågan, vilket innebär att priset på utsläppsrätterna pressas nedåt. Men ytterligare program kan också tillkomma framöver, vilket ytterligare kan pressa ner påverkan från styrmedlet på flygbolagen.

Miljörörelsen har tryckt på för att miljökraven skulle sättas så högt som möjligt, för att på så sätt begränsa tillgången på utsläppsrätter. Men Gilles Dufrasne menar att politisk press ledde till att ifrågasatta utsläppsprogram ändå klarade målsnöret.

Bland annat godkändes Clean Development Mechanism, CDM, trots att en EU-kommissionsanalys från 2016 kom fram till att bara som mest 25 procent av utsläppsenheterna levererade faktiska utsläppsminskningar.
– CDM godkändes trots att underlagsanalysen pekar på att de inte lever upp till de krav som ställts upp på dem.

LÄS MER: EU anses sätta stopp för färdigställandet av parisregelboken 

Vad kan väntas framöver?

Även om vare sig Coronaviruset eller flygets klimatåtgärd preliminärt bedöms få en omfattande påverkan på flygets tillväxt på längre sikt, finns det dock andra tecken på att den pågående trenden med återreglering inom bland annat EU kan få en påverkan framöver.

– Skulle exempelvis de sociala villkoren för personalen skärpas upp, eller ytterligare miljöåtgärder införas, kan det påverka förutsättningarna för bolagen, säger Jean-Marie Skoglund.

Men det beror också på om beslutsfattare vågar införa strängare krav på en näring framöver, som för tillfället beskrivs befinna sig i kris.

I exempelvis Sverige gav staten ut stödkrediter på fem miljarder i veckan. Stödåtgärden får också stöd av Vänsterpartiet, trots att partiet egentligen vill se en plan för minskat flygande.
– Alternativet hade varit att SAS och alla andra svenska bolag hade gått i konkurs och sen kommer de ersättas av utländska lågkostnadsbolag. Då blir det ännu svårare att påverka utvecklingen och få minskade utsläpp, säger Jens Holm till Altinget.

När situationen väl lugnar sig menar Jean-Marie Skoglund att flygbolagen kommer att stå i startgroparna för att ta tillbaka marknadsandelarna.

– När det här vänder, så kommer vi också att se hur flygbolagen kommer att försöka locka tillbaka resenärerna med gigantiska erbjudanden och kampanjer.

Det hade vi väl redan sett i Kina efter att karantänerna minskat?

– Ja, och bara för tre-fyra veckor sedan kunde du se erbjudanden på 399 kronor för att flyga i Europa från flera bolag. Så precis innan det här blev ett enormt stort problem i Sverige så erbjöd flygbolagen rejäla prissänkningar.

Digitala verktyg

Skulle fler konkurser till följd av virusutbrottet leda till en påverkan på marknadens tillväxt?

– Nej, min erfarenhet är att ”faller en, så dyker en ny upp”. Men det här är så pass unikt så vi vet inte vilka som dyker upp nu. Vi vet inte om det finns några investerare som vill satsa på flyget om det här pågår länge, säger Jean-Marie Skoglund.

 En sidoeffekt har dock Transportstyrelsens flygmiljöexpert Marie Hankanen märkt av i hennes arbete med kollegorna i andra myndigheter.

– Vi har fått arbeta mycket mer med olika digitala verktyg nu. Så, inget ont som inte för något gott med sig. Det vore roligt om detta blir något som leder till att vi kan arbeta mer med resfria möten framöver.

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X