EU:s palmoljekrav får liten påverkan i Sverige
Trafik i Stockholm.

EU-förslaget om skärpta krav på palmolja i biobränsle behöver inte påverka Sverige särskilt mycket. Det beror på att vi redan har en hög andel biodrivmedel i transportsektorn. FOTO: Getty Images

EU:s palmoljekrav får liten påverkan i Sverige

Svenska regelverk sätter ribban högre och slår ut effekten av begränsningen som föreslås på EU-nivå. Fokus på pris och utsläppsreduktion gör det möjligt både för ren palmolja och palmoljeprodukten PFAD att fortsatt ta en plats i bränslemixen i Sverige.

I Bryssel pågår nu en intensiv diskussion om framtidens biobränslen. Kommissionen har lagt fram ett utkast till förslag som kan begränsa vilka råvaror som välkomnas i biobränsle på den europeiska marknaden.

Under de kommande veckorna kan förslaget justeras efter en remissrunda. Men det kan också därefter åka på patrull hos EU-parlamentet, där framför allt gröna gruppen tillsammans med miljöorganisationer mobiliserar för att lägga in en protest om begränsningsreglerna inte förändras efter deras önskemål.

LÄS MER: EU-förslag kan höja ribban för dagens palmolja

Men även om förslaget kan begränsa möjligheterna för kontroversiella råvaror såsom palmolja på europeisk nivå, så är fallet inte det samma i Sverige.

Ambitiösare mål

Förslaget som diskuteras på EU-nivå skulle nämligen bara sätta en begränsning på vilka råvaror till biobränslen som kan räknas in i de nationella kraven på att minst 14 procent av transportsektorn ska gå på förnybara energikällor år 2030.

Den målnivån är svår för vissa medlemsländer att nå, men för Sverige ser det inte ut att vara fallet.

– Jag gjorde en beräkning nyss, och utifrån de nya beräkningsreglerna så låg vi redan år 2017 på över 30 procents förnybart i transportsektorn, säger Noak Westerberg på Energimyndigheten till Sveriges Natur och fortsätter:
– Vi har ju ett eget ambitiösare mål om 70 procents utsläppsreduktion till år 2030.

Det innebär att Sverige troligen behöver ha mer av alla möjliga råvaror i biodrivmedel för att kalkylen ska gå ihop. Det främsta styrmedlet för att uppnå målet är den så kallade reduktionsplikten. De ställer krav på att utsläppen hos bränsleleverantörernas sålda drivmedel kontinuerligt minskar. Inledningsvis är kraven på utsläppsminskning 2,6 procent för bensin och 19,3 procent för diesel.

– I reduktionsplikten finns det inga hinder att använda livsmedelsbaserade råvaror, säger Noak Westerberg på Energimyndigheten och fortsätter:

– Det är relationen mellan priset på råvaran och uppnådd utsläppsreduktion med inblandningen som kommer att vara styrande.

Ren palmolja kan ta plats

Därmed kan alla råvaror som bidrar till uppvisad utsläppsreduktion, även ren palmolja och palmoljeprodukten PFAD, ta plats framöver.

– Ja, men samtidigt gör omklassificeringen av PFAD som träder i kraft i sommar att den kommer att ha beräknas ha högre växthusgasutsläpp ur ett livscykelperspektiv än vad den har idag. Så den råvaran kommer att bli mindre attraktiv att använda, åtminstonde inom reduktionsplikten. Det är en faktor som talar för att vi också kommer att få in andra råvaror, säger Noak Westerberg.

En annan aspekt av styrmedelspusslet rör stadsstöden till palmoljeprodukter på bränslemarknaden, som Sveriges Natur tidigare beräknat att de uppgått till minst 3,2 miljarder kronor. Men  frågan om den nedsatta energi- och klimatskatten, som numera endast ska gälla för höginblandade bränslen, hänger löst.

LÄS MER: Miljarder i skattelättnad för palmoljeprodukt

Detta då stödet måste godkännas av EU-kommissionen för att kunna leva kvar. Nuvarande undantag som gör stödet möjligt gäller fram till och med 2020, och enligt tidigare plan skulle en förlängning vara svår att få igenom. Nu finns det dock en öppning för att stöden kan förlängas fram till årsskiftet 2022. Detta efter ett beslut från kommissionen.

Nytt förslag i sommar

Energimyndigheten kan dock landa i ett annan linje när de i sommar ska lägga fram sitt förslag på hur reduktionsplikten bör se ut framöver.

– Vi ska bland annat föreslå vilket vägval man ska göra för de höginblandande bränslena. Om man ska satsa på fortsatt skattebefrielse, eller inkludera de bränslena i reduktionsplikten.

En fördel med det senare valet är att alla biodrivmedel skulle konkurrera på samma premisser. Som det är nu, så får det som låginblandas i bensin och diesel ett mervärde ju bättre växthusgasprestanda det har, medan det inte spelar roll vad som ingår i det höginblandade. Bränsleleverantören får nämligen skatten sänkt bara det är 100 procent biodrivmedel i mixen, oavsett hur mycket faktisk utsläppsreduktion som beräknas uppnås.
– Idag kan man exempelvis använda den ”sämsta” HVO:n till HVO100-marknaden, och den bästa till inblandningen i diesel, säger Noak Westerberg.

Vilken väg som Sverige slår in på avgörs av regeringen, efter att Energimyndigheten lämnat sina förslag senast den 4 juni.

Sveriges Natur granskar palmoljans framtid i EU:

LÄS MER: Del 1 – Nu ska palmoljans framtid avgöras
LÄS MER: Del 2 – Oro för sämre palmolja om EU stoppar importen
LÄS MER: Del 3 – ”Jag ringer tjänstemännen minst en gång i veckan”

Sveriges Natur granskar palmoljan

HVO-diesel utan palmolja på väg att ta slut

Regeringen kan stoppa palmolja i biodiesel

De hjälper bolaget som slåss för palmoljeprodukt

Alliansen försöker skjuta upp stopp för palmoljeprodukt i biodiesel

SD avgör palmoljestriden

Riksdagen röstade för stopp av palmolja i biodiesel

Finland bromsar palmoljestopp

Statsstöd till palmolja splittrar Alliansen

Miljarder i skattelättnad för produkt från palmolja

Åkessons attack mot palmoljan en bricka i SD:s spel om bensinen

Regeringskaos kan ge fortsatta miljarder till palmoljeprodukt 

Certifierad palmolja tränger undan djungeln

Stopp för miljardstöd till palmoljeprodukt i biodiesel

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X