Efter avslöjandet – Domstolen kräver svar om risker med slutförvaret

Efter avslöjandet – Domstolen kräver svar om risker med slutförvaret

Efter Sveriges Naturs avslöjande om risker i det planerade slutförvaret av kärnavfall har Mark- och miljödomstolen begärt svar på frågor från Strålsäkerhetsmyndigheten. Domstolen vill att myndigheten redovisar underlag för de processer som, enligt de dokument tidningen lyckats få ut, riskerar att ge stråldoser långt ovanför gränsen för det tillåtna.

SVERIGES NATUR GRANSKAR SLUTFÖRVARET.

”Anser Strålsäkerhetsmyndigheten att Svensk Kärnbränslehantering ’har utrett risker avseende kopparkorrosion, väteförsprödning och krypning…?’.”

Den frågan ställer Mark- och miljödomstolen inför den sista veckan av förhandlingen om förslaget till slutförvar av använt kärnbränsle som Svensk Kärnbränslehantering lämnat in och Strålsäkerhetsmyndigheten granskat. Sammanlagt tre frågor från domstolen handlar om processerna som riskerar att ge mycket högre stråldoser än tillåtet, enligt de dokument som Sveriges Natur fått tillgång till. En fråga är ”Har SSM, utöver de referenser SKB har redovisat, undersökt om det finns annat vetenskapligt underlag om kopparkorrosion, väteförsprödning och krypning, även i ett internationellt perspektiv?”.

Sveriges Natur har försökt få svar

Svaren bör, om möjligt, besvaras måndagen 23 oktober, under första dagen av den avslutande vecka som förvaret diskuteras inför Mark- och miljödomstolen i Nacka.

Sveriges Natur har vid upprepade tillfällen frågat företrädare för Strålsäkerhetsmyndigheten om hur stor risken för kapselbrott på grund av de diskuterade processerna kan tänkas vara, utan att få andra svar än att händelsekedjorna som kan ge stråldoser långt över gränsen för det tillåtna redan inom de första århundradena efter att försvaret tillsluts anses ”extrema” eller irrelevanta.  Inga siffror eller undersökningar har presenterats som underlag för påståendena om att händelserna är extrema, underförstått extremt osannolika.

LÄS MER: Strålsäkerhetsmyndigheten:  ”Uppgifterna är irrelevanta”

Enligt Ansi Gerhardsson, chef för den grupp som enligt de interna dokumenten diskuterat doser långt ovanför riskgränsen, ska domstolen inte få ta del av dokumenten.

Sveriges Natur granskar slutförvaret

LÄS MER: Strålsäkerhetsmyndigheten mörkade brister i slutförvaret

LÄS MER: Outredda risker kring utsläpp av kärnavfall

LÄS MER: Sista striden om kärnavfallet har inletts

LÄS MER: Bristande kontroll av kärnkraftverk

LÄS MER: Analys: Svårt att säga nej till kärnkraftsbranschen

LÄS MER: Stråldoserna ska skydda kommande generationer

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X