Med folkrörelsen i ryggmärgen

Inga tvära kast. Men nya ordföranden Johanna Sandahl vill se en förening som breddas i mänsklig mångfald och som blir ännu bättre på att samarbeta med andra engagerade aktörer.

Fem frågor om GMO-tekniken

DILEMMAT * Under våren kom Naturskyddsföreningen med en ny policy om genmodifierade organismer (GMO) och genteknik. I mediedebatten har det sedan hävdats att Naturskyddsföreningen ”svängt” i GMO-frågan.

Mat och kärlek

BILD * Födan för dagen och kärlekslivets komplicerade ritualer upptar en stor del av fåglarnas liv. Fågelfotografen Brutus Östling fascineras av deras beteenden och vill förmedla den skönhet han ser i kamerasökaren.