Vad innehåller plasten?

GRÖN GUIDE * Det är numera ett erkänt faktum att vissa plaster och vissa tillsatsämnen i plast kan ge hälsorisker. Och även om plasttillverkningen långsamt förbättras så är fortfarande innehållet i de flesta vardagsprodukter en okänd blandning av ämnen. Detta gör det svårt att veta hur farliga eller ofarliga de är.

GRÖN GUIDE * Det är numera ett erkänt faktum att vissa plaster och vissa tillsatsämnen i plast kan ge hälsorisker. Och även om plasttillverkningen långsamt förbättras så är fortfarande innehållet i de flesta vardagsprodukter en okänd blandning av ämnen. Detta gör det svårt att veta hur farliga eller ofarliga de är. Enskilda konsumenter kan inte bli kemister och göra bedömningar om olika plaster. Här måste politikerna kliva fram och komma med krav.  Allmänt gäller att nya plastprodukter som tillverkats inom EU är att föredra framför tillverkning i asiatiska länder. EU har trots allt en viss lagstiftning på området. Na-turskyddsföreningen vill på sikt se innehållsförteckningar på plastprodukter.

Tips! Undvik plast, mat och värme i förening!

Högre krav på sojan

Svenska biffar är egentligen brassebiffar. Också svenska ägg och kycklingar är produkter med ett ursprung i Brasilien. Hur kommer det sig? 

Jo, svenska matproducenter använder importerad soja som djurfoder. Sojabönorna är prisvärda och har bra näringsegenskaper. I princip all soja kommer från Brasilien. Där sträcker sig sojafälten mil efter mil. Kina, USA och nästan hela världen importerar från Brasilien. Men denna enorma produktion hade inte varit möjligt om inte regnskog och den brasilianska savannen skövlats. Mycket värdefull natur har offrats i sojaodlingens namn. 

Det märker dock inte konsumenten som köper svenskt kött i butiken. Haken i sammanhanget är att sojaodlingarna dras med en rad miljöproblem förutom naturskövlingen. De drivs mycket intensivt och besprutas hårt med bekämpningsmedel. En stor del av sojan är också av genmodifierade (GMO) sorter. 

Efter många års debatt kring sojan har 27 svenska matföretag enats om ett upprop där de förbinder sig att bara köpa certifierad soja. De vill undvika förlust av biologisk mångfald och exploatering av mark som tillhör ursprungsbefolkningar.

Bland företagen finns Coop, Arla, Svenskt Kött, Svensk Fågel och svenska Ägg. De har utlovat att de till nästa år endast ska köpa certifierad soja. Det finns två godkända certifieringar: RTRS, Round Table on Responsible Soy och Pro Terra. Den sistnämnda kräver GMO-frihet.  Branschen trycker nu på för att börja ta in GMO-soja. 

– Konsumenterna vill ha GMO-fri soja. Det är bra att exempelvis Arla håller fast vid den. Men på sikt måste vi ersätta den importerade sojan med svenskt foder, säger Gun Rudqvist på Naturskyddsföreningens avdelning för jordbruk.   


Den här artikeln kommer ur Sveriges Naturs artikelarkiv för artiklar som publicerats i den tryckta utgåvan av Sveriges Natur mellan 1998 och 2017.

Skribent Carl-Axel Fall
Artikeln publicerades i
Senaste nyheterna

Flyget efter pandemin

Nytt ljus över hönsens liv

På safari från soffan