Närhet till djur och mat

Har vi kommit rätt? Vi ser ingen skylt vid vägen och ingen ute på gården. Men i den tysta naturen hör vi svaga bräkanden från den stora, omålade byggnaden.

Sköra ben av miljögifter

Parallellt med ökade utsläpp av miljögifter i naturen ökade också antalet frakturer på grund av benskörhet dramatiskt. Ny forskning pekar nu på att det kan finnas ett samband.

Bistra klimatbesked

I mitten av mars träffades 2500 forskare i Köpenhamn för att sammanfatta de rön från klimatforskningen som tillkommit sedan den senaste rapporten från FNs klimatpanel, Läs mer…

Skicka de bästa till Bryssel

EU-valet är i hög grad ett personval, att döma av hur våra politiker har agerat. Därför är det viktigt att veta var kandidaterna står. Naturskyddsföreningens undersökning visar hur de tänker i miljöfrågor.

Bråk om pengar

Finansieringen av utsläppsminskningar och anpassningsåtgärder i fattiga länder är en av knäckfrågorna inför Köpenhamnsmötet. Kina och G77-gruppen har föreslagit att pengarna ska komma ifrån en Läs mer…

Ny klo i fiskdisken

EKO * Vem har lämnat spåren i snön? Och kan vi äta kungskrabbans klor och ben med gott samvete?

Investera i förnybart

I den rika delen av världen har sambandet mellan ökad energianvändning och ökad tillväxt brutits och vi kan tvärtom börja minska på energislöseriet. Men u-länderna Läs mer…

Räkna med bönder

Steget från den egna lagårdsbacken till de globala framtidsfrågorna är kort för ekobonden Elisabeth Gauffin. Förutom 180 mjölkkor har hon ansvar för cirka 600 miljoner lantbrukare världen över.

Mindre kött på tallriken

KLIMAT * En tredjedel av hushållens klimatpåverkan kommer från maten, och köttet står för merparten av detta. Varje svensk äter i genomsnitt 86 kilo kött om året. Minska på köttet så minskar du utsläppen.