Fem frågor om matavfall

Hur tar jag bäst hand om matavfallet? Och går det att minska svinnet? Vilket är bäst för miljön, central biogasrötning, egen kompost eller avfallskvarn i köksvasken?

Sommarnattens leende

Vikaresälen njuter mätt och belåten i den sommarljusa norrlandsnatten. Torbjörn Lilja hittar ögonblicken som kräver lång och uppmärksam närvaro.

Avfall blir råvara

GRÖN TEKNIK * Forskare från Lunds universitet har tagit fram metoder för att utvinna användbara ämnen ur restprodukter från jord- och skogsbruk. Ur björkbark utvinns exempelvis betulin, som används i kosmetika.

Här ligger 850 kilo svenskt plutonium

I ett valv i engelska Sellafield ligger 850 kilo svenskt plutonium under sträng bevakning. Om terrorister skulle få tag i det så räcker den mängden till hundra atombomber. Ingen vet vad som ska hända med det.

EU prioriterar miljöfrågorna

Det finns en ny förståelse inom EU för miljöfrågorna. Kemikalier, klimat och jordbruk är ämnen på dagordningen under nästa mandatperiod i EU-parlamentet.

Frågor till EU-kandidaterna

De olika partiernas kandidater till EU-parlamentet har fått svara ja eller nej på femton miljöpolitiska påståenden. Kraven är framtagna av Naturskydds­föreningens sakkunniga. De handlar om klimatmål, kemikalier och fiskepolitik med mera.

Kunskap ger makt i EU-parlamentet

EU-valet är kanske i första hand ett personval. Enskilda EU-parlamentariker kan göra stor skillnad om de fokuserar på ett fåtal frågor och läser på ordentligt. Då kan de övertyga andra. Här är några som gjort skillnad och påverkat hela parlamentets beslut i tunga miljöfrågor.

Det viktigaste miljövalet

Hur har de svenska EU-parla­mentarikerna skött sig på miljöområdet? Vilka får guldstjärna och vilka får tummen ner?

Guide till naturen

KULTUR * Fascination är vägen till naturen. Martin ”Mitt i naturen” Emtenäs och Mikael Gustafsson har siktat just mot fascinationen när de arbetat med nyutgivna boken Upplev Sveriges natur.

Ett enkelt äventyr

RÄTT RUSTAD * Med vårvärmen vaknar lusten att sova direkt under stjärnorna – gärna i en hängmatta spänd mellan två träd: ute i skogen, vid en sjökant eller hemma i trädgården.