Minister under press

TEMA * Oavsett om frågan gäller elförsörjning eller energisparande i byggandet, befinner sig den centerpartistiske IT- och energiministern Anna-Karin Hatt under press. Det finns många som vill mer.

Släpp stadsträden fria

KRÖNIKA * »Som solitärer, grupper och dungar
kan träden bromsa de jäktade stegen« skriver Allan Gunnarsson, lärare och forskare vid SLU, Alnarp.

Nött bir nytt

TEMA * Kräver den gamla byrån mer än trasan för att fräschas upp? Då kan det vara läge att ge den en make over. Låt dig inspireras av två systrar som gillar mexikanska uttryck och ibland också lägger till lite dalatoner.

Miljömålet nås inte

TEMA * Riksdagen har antagit sexton miljömål. Ett av dem är »God bebyggd miljö«. Boverkets samlade bedömning är att detta miljömål inte kan nås inom utsatt tid.

Balkongskådaren

TEMA * När Peter Wärmling hamnade i rullstol blev arterna i bostadsområdet viktigare än någonsin. Som sällskap och som glädjekälla. Nu har han fått hela grannskapet att måna om sälgar, vildbin och myrlejon.

EU-stöd till allmännyttan

TEMA * Nästan en fjärdedel av Sveriges befolkning bor i de stora, ofta ganska slitna bostadsområden som kallas miljonprogrammet. Vem ska betala renoveringen av alla dessa hus?

Så bor djur

NYFIKEN * Vilket är det viktigaste rummet hemma? Frågar man djuren är svaret enkelt: barnkammaren. Det gäller vare sig man bor i en stack, »spottloska« eller specialdesignat kroppsfodral. Alla bostäder är självklart miljövänliga – minsta sängknopp är biologiskt nedbrytbar.

Klimatsmart bygga i trä

TEMA * Två nybyggda åttavåningars hyreshus i Växjö, Portvakten söder, visar vägen för det ambitiösa framtidsbyggandet. Husen har byggts helt med trästomme och uppfyller samtidigt kraven för passivhus.

Bygg inte in gifter i vattenledningarna

GRÖN GUIDE * Det blir allt vanligare att man renoverar gamla ­vatten- och avloppsledningar med relining, där insidan beläggs med epoxi. Det blir billigare och enklare än att byta ut hela ledningen. Men risken finns att man i stället bygger in allvarliga hälso­risker i vattenledningssystemet.