Vinnare av Tidskriftspriset 2022 – ÅRETS TIDSKRIFT FACKPRESS
Vinnare av Publishingpriset 2022 – Medlemstidning – Individ

Annons
Tuffare regler för industriutsläpp

Tuffare regler för industriutsläpp

MILJÖRÄTT * Återkommande uppdateringar av miljö­villkoren för utsläpp från den tunga industrin är följden av ett nytt EU-direktiv, som också öppnar för miljöorganisationer att få talerätt i tillsynsärenden.

EU har beslutat om ett nytt direktiv för industriutsläpp som innebär att miljövillkoren för den tunga industrin och energisektorn nu kommer att omprövas löpande. För svensk del blir det en stor förändring kring tillståndsgivningen. Cirka 1 100 stora anläggningar berörs i vårt land. Fram till nu har utsläppsvillkoren gällt för lång tid framåt.

Grunden för de nya utsläppsvillkoren är branschvisa normer över högsta tillåtna utsläppsnivå från utrustning med bästa tillgängliga teknik, så kallade BAT-slutsatser, som antas av kommissionen.

– Grundtanken är bra. Miljövillkor kan inte vara eviga, företagen måste följa med i teknikutvecklingen, säger Oscar Alarik, Naturskyddsföreningens miljöjurist. Men allt hänger på att de styrande BAT-slutsatserna blir tillräckligt långtgående, systemet kan lika gärna bli en papperstiger. För förbränningsanläggningar innebär dock redan de föreslagna grundkraven en skärpning.

Industriutsläppsutredningen, som utrett hur det nya systemet ska kunna införas i Sverige, föreslår att man ska kunna använda generella föreskrifter i de flesta fall och endast undantagsvis ompröva miljövillkoren för de berörda anläggningarna individuellt.

Utredningen föreslår också att miljöorganisationer nu ska kunna överklaga alla former av tillsynsbeslut om villkor för miljöfarlig verksamhet.

– Väldigt bra att vi kommer att få möjlighet att överklaga tillsynsbeslut. Det har vi i stort sett inte kunnat göra tidigare, säger Oscar Alarik. Detta är en effekt av Århuskonventionen.


Den här artikeln kommer ur Sveriges Naturs artikelarkiv för artiklar som publicerats i den tryckta utgåvan av Sveriges Natur mellan 1998 och 2017.

Skribent Anders Friström
Artikeln publicerades i