Klaga på värmen

TEMA * Sverige är ett högteknologiskt land. Vardagen är fylld av avancerad elektronik för allsköns kommunikation. Men vardagens värmesystem i form av radiatorer och rördragningar som ska ge värme i flerbostadshus fungerar ofta dåligt.

Ska vi byta kläder?

VINKLAT * Idén är enkel, ta med dig plagg du tröttnat på och byt till dig roligare kläder av andra. Under stora klädbytardagen den 21 april har du chansen att förnya garderoben, gratis och miljösmart.

Klimatlyft i Rosengård

TEMA * Klimatarbete är själva motorn i Malmös stads­utveckling. Bäst i Sverige är man redan och ­koldioxidmålen bland världens tuffaste. Men kan miljötänk lyfta det sociala klimatet också?

Naturkonflikt när Stockholm bygger ut

TEMA * Det planeras, projekteras och exploateras. Stockholms politiker pratar i samma mening om ny bebyggelse och att bevara grönområden. Men i förorten Rågsved ser framtidsplanerna mest ut som naturförstöring.

Lång lista till stämman

FÖRENINGEN * 89 motioner har skickats in av medlemmar och kretsar inför årets riksstämma i Naturskyddsföreningen. Det är vitt skilda ämnen som man vill att föreningen ska ta tag i, föreningsinterna detaljer såväl som stora världsfrågor tas upp.

Här byggs för energisnål framtid

TEMA * Hundratusentals av miljonprogrammets lägenheter behöver renoveras. I Alingsås har man redan börjat. På Brogården omvandlas trehundra lägenheter från energislukare till passivhus.

Trimma villan

TEMA * Det går att spara mycket energi i gamla villor. Vi har följt en besiktning som tagits fram av Naturskyddsföreningen. Den visar att Tomas och Catharina kan halvera sin energianvändning.

Kandidaterna klara

Valberedningen har nu tagit emot nomineringar från länsförbunden till valet av ordförande för Naturskyddsföreningen. Valet sker på riksstämman i Falkenberg i juni.

Minister under press

TEMA * Oavsett om frågan gäller elförsörjning eller energisparande i byggandet, befinner sig den centerpartistiske IT- och energiministern Anna-Karin Hatt under press. Det finns många som vill mer.

Släpp stadsträden fria

KRÖNIKA * »Som solitärer, grupper och dungar
kan träden bromsa de jäktade stegen« skriver Allan Gunnarsson, lärare och forskare vid SLU, Alnarp.