Skygg vintergäst

Vacker och hemlighetsfull. Alfågeln har alltid varit en doldis, trots miljoner övervintrare i Östersjön. Nu minskar bestånden snabbt och drastiskt, kanske på grund av klimatförändringar.

Vindkraftverk ofarliga för fåglar

MÅNGFALD * Rätt placerade är vindkraftverk är inte farliga för fåglar och fladdermöss. Den slutsatsen dras i en ny rapport från Naturvårdsverket och Energimyndigheten som bygger på en omfattande sammanställning av forskningen inom området.

Kalktäkt stoppas

MILJÖRÄTT * Miljödomstolen går emot sin överinstans och avslår Nordkalks verksamhetstillstånd. Företaget kan nu inte börja gräva ut sin nya stora kalktäkt i den känsliga naturen vid Bunge på norra Gotland.

Bräcklig deal i Durban

De officiella kommentarerna från FNs klimat­möte i Durban var försiktigt positiva, en grund hade lagts för ett nytt globalt klimatavtal. Men observatörer från olika delar av samhället målar en betydligt mörkare bild.

Stängsla för vargen

Nu gäller det att gå från ord till handling om vi ska kunna se vargen sprida sig till södra Sveriges skogsbygder. Det var budskapet när Naturskyddsföreningen Kronoberg och Rovdjursföreningen lockade ett 20-tal frivilliga att ställa upp på en arbetshelg.

Industribröder lobbar mot miljön

Den internationella klimatpolitiken avgörs till stor del av miljödebatten i USA. Inför presidentvalet satsar en konservativ lobby enorma summor på att få bort president Obama och hindra miljömyndigheternas arbete.

Öppet ordförandeval

UPPDRAGET * I juni har Naturskyddsföreningen riksstämma. Då ska ordförande och styrelse väljas. På förra stämman blev det debatt och rösträkning i ordförandevalet. Hur ska processen se ut nu? Mia Torpe är ordförande i valberedningen.

Amerikanska tankar

Världen väntar på att USA ska börja agera i klimatpolitiken. Samtidigt rullar landets många bilar på. Sveriges Natur besökte bensinmackar i Kalifornien för att höra vanliga amerikaners syn på bilar, bensinpriser och klimathot.

Träffa föreningen på webben

FÖRENINGEN * Nu nystartar Naturkontakt som föreningens nya internwebb, med diskussionsforum och artiklar om kretsarnas verksamhet. Här återfinns också »mina sidor« med direktkoppling till medlemsregistret.