Fjällskogen i Änok räddad

Fjällskogen i Änok räddad

MILJÖRÄTT * Den fjällnära skogen i Änokdeltat får stå kvar efter att Naturskyddsföreningen vunnit en principiellt viktig seger i domstol mot skogstyrelsen, som sagt ja till avverkningen.

Förvaltningsdomstolen i Umeå stoppade nyligen en stor avverkning i det fjällnära Änokdeltat i Jokkmokks kommun. Naturskyddsföreningen vann en principiellt viktig seger i målet. Med hänvisning till Århuskonventionen lyckades föreningen få talerätt enligt skogsvårdslagen. Domstolen slog också fast att denna lags paragraf 18 hindrar avverkningen av de 40 hektaren fjällnära naturskog.

– Det är en stor lättnad för alla naturälskare. Man kan inte hugga ner värdefull skog invid världsarvet Laponia. Det är skönt att skogsvårdslagen i alla fall visar sig fungera på en punkt, säger Karin Åström, vice ordförande i Naturskyddsföreningen.

Enligt paragraf 18 ska tillstånd till avverkning i fjällnära skog »inte ges om avverkningen är oförenlig med intressen som är av väsentlig betydelse för naturvården eller kulturmiljövården«. Änokdeltat är en månghundra­årig fjällnära naturskog i väglöst land. Både Naturskyddsföreningen och länsstyrelsen har flera gånger visat på områdets mycket höga naturvärden. Även Skogsstyrelsen har kommit fram till att det finns rödlistade arter och höga naturvärden i området, som är klassat som nyckelbiotop. Skogsstyrelsen beslöt trots detta att ge avverkningstillstånd, vilket överklagades av föreningen.

Domen har överklagats till Kammarrätten och snart väntas besked om domstolen kommer att ta upp frågan till prövning.

– Denna delseger är ändå ett viktigt steg både miljörättsligt och för arbetet med skyddsvärda skogar. Domen visar tydligt att Skogsstyrelsen inte har följt lagstiftningen, säger Joanna Cornelius, Naturskyddsföreningens miljöjurist.


Den här artikeln kommer ur Sveriges Naturs artikelarkiv för artiklar som publicerats i den tryckta utgåvan av Sveriges Natur mellan 1998 och 2017.

Skribent Anders Friström
Artikeln publicerades i