MP: Så vill vi stoppa politikernas flygresor i Helsingborg
Flygplan mot rosa himmel och gråvita moln.

Debatt: MP i Helsingborg vill få politiker och tjänstemän att välja tåg före flyg och bil med en intern skatteväxling. Foto: Getty Images.

Debatt

MP: Så vill vi stoppa politikernas flygresor i Helsingborg

Andelen flygresor har ökat för stadens politiker och tjänstemän. Detta trots att policyn säger att man i första hand ska välja resor med tåg.
Nu inför Helsingborgs stad en intern flygskatt för att försöka få stopp på flygresorna. Det skriver Annika Román och Marcus Friberg, Miljöpartiet i Helsingborg.

 

Skribenter Annika Román Marcus Friberg

Anledningen är att antalet flygresor i kommunens regi har ökat kraftigt under en längre period. Trots att kommunens resepolicy var tydlig med att tåg ska väljas före flyg vid längre resor. Därför har det blågröna styret som består av Miljöpartiet och de borgerliga partierna satt ner foten.

Det måste bli enklare att göra rätt och svårare att göra fel. Det som är klimatsmart behöver premieras och det som skadar klimatet ska motverkas.

Åtgärden i Helsingborg utvecklingen av Sveriges kanske mest ambitiösa klimatväxling. Sedan 1 juni är det 50 procent dyrare att flyga eller köra med egen bil. Pengarna som läggs på priset ska användas till att betala resor med kollektivtrafiken eller köpa elcyklar. Finansiering görs genom ett system likt principen bonus-malus, det vill säga att det som belastar miljön mer blir dyrare medan det som belastar miljön mindre blir billigare.

LÄS MER: Skattestödet till flyget är högre än flygskatten

Med klimatväxlingen är Miljöpartiets ambition att klimatpåverkan ska minska genom att färre väljer flyget. Dels genom de ekonomiska styrmedel och dels genom att den tydliga signal en sån här intern flygskatt skapar.
Genom att visa ledarskap för klimatet vill vi också inspirera andra att ta efter. För det är när fler tar klimatansvar som saker verkligen ger effekt.
För Helsingborgs del uppskattas det att klimatväxlingen inledningsvis kommer omsätta 3 miljoner kronor per år. Med utgångspunkt från resvanorna i Helsingborgs stad skulle över en kvarts miljard kronor kunna klimatväxlas årligen om samma system infördes i Sveriges övriga kommuner.
Klimatfrågan är inget som löses av någon annan någon annan gång. Åtgärder måste till här och nu och av oss. Det kräver krafttag både globalt och lokalt. I Helsingborg har vi valt att gå före genom utöka klimatväxlingen till att både gälla flygresor och resor med egen bil i tjänsten.

Annika Román (MP), kommunalråd, Helsingborg

Marcus Friberg (MP), kommunalråd, Helsingborg

Skribenter Annika Román Marcus Friberg