Annons

"Våra barn marscherar på världens gator och kräver en framtid. " Foto: Getty

Ledare

Mobilisera och reformera

Klimatkrisen är i fokus. FN håller klimattoppmöte i New York och över hela världen planeras klimatmanifestationer. Det sker i en tid av kristallklara vetenskapliga budskap: Vi har bara drygt tio år på oss att ställa om för att undvika en klimatkatastrof. Samtidigt hotas en miljon arter av utrotning och med dem våra ekosystem. Markanvändningen i skogs- och jordbruket är en nyckelfråga för att hantera klimatkrisen och säkra friska ekosystem. Det finns lösningar men inga genvägar, och utmaningarna måste lösas tillsammans. Åtgärderna måste vara snabba och radikala – ett systemskifte av gigantiskt mått.

Engagemanget för klimat och biologisk mångfald har ökat. Det är bra, men ännu finns inte de beslut och åtgärder som krävs på plats. Våra barn marscherar på världens gator och kräver en framtid. Greta Thunberg välkomnas och håller tal i världselitens epicentrum. Samtidigt ökar globala investeringar i fossil energi och världens skogar huggs ned i en rasande takt. Sveriges riksdag har antagit en klimatlag med ett klimatmål om nettonollutsläpp 2045, men enligt såväl Naturvårdverket som Klimatpolitiska rådet är vi mycket långt från att nå dit. Och nya larmrapporter når oss om insektsdöd, kollaps för Östersjötorsken och att Västerhavet är i kris. Samtidigt genereras krafter som med alla medel, rena lögner och ryktesspridning söker förhindra nödvändiga åtgärder.

För att systemskiftet ska bli verklighet krävs en massiv mobilisering. Varningssignalerna måste tas på allvar och leda till skarpa, demokratiskt förankrade beslut. Annars finns det risk för förlamning, eller panikåtgärder som begränsar demokratiska processer.

Vår historia vittnar om hur nödvändiga reformer har drivits fram av folkrörelser och ideella krafter med demokratiska och fredliga metoder. Demonstrationer, dialog med beslutsfattare och konkreta, väl underbyggda politiska förslag har tvingat fram allt från kvinnlig rösträtt till strandskydd och förbud mot miljögifter. Föreningsfriheten har varit, och kommer att vara, en orubblig del i förändringsarbetet.

I år firar Naturskyddsföreningen 110 år. Sedan vår födelse har vi arbetat med demokratiska metoder för att förändra. Våra förslag på åtgärder bygger på sakkunskap och bred förankring. Vi vet att miljöarbete kräver tålamod och mod. Vi har lösningar för att stensätta den väg som krävs för omställning och systemskifte. Men utmaningen kräver samverkan med andra.  Kraften i Fridays for Future visar att människor över hela världen är beredda att höja sina röster för att vi ska hinna göra omställningen i tid. Den 20 och 27 september deltar vi i klimatmanifestationerna som hålls runtom i landet och världen och vi uppmanar alla som kan att delta. Ett radikalt och demokratisk klimat- och miljöarbete har aldrig behövts mer än nu. Vi har stått för detta i 110 år och vi fortsätter att göra det! Vi vet att det behövs när hela Sverige ska ställa om.

Ordförande Johanna Sandahl och generalsekreterare Karin Lexén

Artikeln publicerades i