Dave Goulsons besatthet av bin blev bästsäljare

Att odla rätt sorts blommor är ett enkelt sätt att hjälpa bin, enligt Dave Goulson.

Dave Goulsons besatthet av bin blev bästsäljare

Dave Goulson bidrar till binas bästa. Både genom forskning och böcker som förmedlar hans besatthet av sommarsurret.

Att man kunde skriva bästsäljare om humlor och bin fanns inte på förlagens karta. Men nu har brittiske biologiprofessorn Dave Goulson gjort det igen. Tredje boken Den stora humleresan (Volante) kom nyligen på svenska.

Hur började din besatthet?

– Jag har alltid älskat småkryp, har tidiga minnen av att rädda humlor. Många barn har en sådan fas, jag växte aldrig ur den. Jag doktorerade på fjärilar men fastnade sedan för humlor och bin igen: deras ekologi, hur de lever, varför de försvinner och vad vi kan göra åt det.

Dave Goulson räddade humlor redan som liten. Foto: Rolf Harbom

Vilka är de största hoten?

– Sjukdomar som sprids är ett, ett annat stort problem är att deras blomsterrika livsmiljöer drabbats av jordbrukets industrialisering. I Storbritannien försvann 99 procent av ängarna under 1900-talet. Det finns också mycket färre våtmarker, dammar och häckar. Det tredje och mest kontroversiella hotet är bekämpningsmedlen. Att EU till slut förbjöd de flesta neo­nikotinoider är en ljuspunkt.

Din forskning lär ha bidragit?

– Jag vet inte hur mycket, men jag har absolut gjort vad jag kunnat för att påverka. Bevisen är rätt tydliga för att bin påverkas av medel som är extremt giftiga för insekter. Pollenprover från hela världen innehåller dessa nervgifter i skadliga koncentrationer.

Räcker förbudet?

– Nej, men det är ett steg i rätt riktning. Faran är att det hela tiden dyker upp nya medel som sägs vara säkra, från DDT och framåt. Jag anser att vi måste ändra vår matproduktion från stora monokulturer dränkta i bekämpningsmedel. Det är inte bara bin som försvinner nu, utan allt det vilda.

Får du känslan av ”Vad var det jag sa?” ibland?

– Ja, lite. Det är frustrerande. Men samtidigt är det roligt att nå ut och se en växande medvetenhet. Bin är bra eftersom det är lätt att förklara varför de behövs och lätt för många att hjälpa till genom att odla rätt sorters blommor.

LÄS Dave Goulsons essä för Sveriges Natur om binas historia och hur vi kan hjälpa dem.

Artikeln publicerades i
Gilla, dela och diskutera våra artiklar på Facebook Följ oss på Facebook