Annons

I dag är omkring 14 procent av Sveriges havsmiljöer är skyddade. Nämdöfjärden planeras bli nästa marina nationalpark, och invigning ska ske år 2025.

Skyddat under ytan

Sverige har omkring 350 marina skyddade områden. De är inte lika lätta att utforska som naturreservat på land, men med snorkel eller vattenkikare finns mycket att upptäcka.

Illustratör Jens Magnusson

Många marina naturreservat överlappar med Natura 2000-områden. De flesta ligger strandnära och sträcker sig även in över land. De som ligger helt ute i havet kan man lätt segla över utan att märka något särskilt.

Reglerna skiljer sig åt mellan olika marina skyddade områden, precis som för naturreservat på land, men generellt är det svårare att få tillstånd för exploatering. Fiske regleras i några av dem.

Regeringen har nyligen tillsatt en utredning som ska utreda ett förbud mot trålning i de marina skyddade områdena. Något som borde gjorts för länge sedan, enligt flera miljöorganisationer. I kustnära områden bedrivs ingen trålning eftersom det är förbjudet.

Inom Europeiska unionen finns ett mål att skydda 30 procent av medlemsländernas vatten- och landmiljöer till år 2030. Hittills är cirka 14 procent av Sveriges havsmiljöer skyddade. Nästa marina nationalpark blir Nämdöfjärden. Invigning planeras 2025.

Klicka på bilden för att se den större.

Bratten

Detta Natura 2000-område kännetecknas av djupa sprickdalar och stora orörda områden med djupa mjukbottnar. I Bratten finns Sveriges djupaste punkt, 560 meter under ytan. Här lever många skyddsvärda arter, som hornkoraller, svampdjur, hajar och rockor. I vissa delar är allt yrkesfiske, och delvis även fritidsfiske, förbjudet.

Kosterhavet

Av Sveriges cirka 4 300 marina ryggradslösa djur finns omkring 200 arter endast i området Koster- och Väderöfjordarna. I Sveriges enda marina nationalpark finns korallrev och vajande marina skogar. I elva särskilt känsliga områden råder fiskeförbud, men de är små och har skadats av trålning ändå.

Svenska Högarna

Svenska Högarna i Norrtäljes ytterskärgård är Sveriges största marina naturreservat, med vidsträckta musselrev, djupa syresatta mjukbottnar och friska, artrika tång- och algbälten. Här finns också Östersjöns största bestånd av gråsäl.

Hoburgs bank och Midsjöbankarna

Detta stora Natura 2000-område har inrättats främst för att skydda den akut hotade Östersjöpopulationen av tumlare, som beräknas bestå av omkring 500 individer. Ett av hoten är risken att fastna och drunkna i fiskegarn.
Tidigare i år bestämde EU-länderna runt Östersjön att förbjuda sådant fiske som riskerar att bifånga tumlare i flera av Östersjöns marina skyddade områdena.

Illustratör Jens Magnusson
Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X