Pilotfall när domstol säger nej till stenbrott

Vattenflödet i stenbrottet torkade ut rikkärren i Måryd utanför Lund och artrikedomen försvann. När lokala Naturskyddsföreningen kunde visa det sa domstolen nej till både fortsatt och utökad brytning.

Skyddat under ytan

Sverige har omkring 350 marina skyddade områden. De är inte lika lätta att utforska som naturreservat på land, men med snorkel eller vattenkikare finns mycket att upptäcka.

Kommissionen kritiserar Sverige för Natura 2000

Nu får Sverige formell kritik från EU-kommissionen för sitt arbete med Natura 2000-områdena. ”Kommissionen ber Lettland och Sverige att respektera sina skyldigheter enligt EU:s bestämmelser för bevarandet av livsmiljöer och skyddade arter inom Natura 2000-nätverket, enligt Art- och habitatdirektivet”, skriver kommissionen.

Bråk i regeringen stoppar nya Natura 2000-områden

Efter att den omstridda Ojnareskogen på Gotland utsågs till Natura 2000-område i slutet av 2015 har det tagit betydligt längre tid för regeringen att fatta nya beslut.
– Jag skulle tippa att det kan ha påverkat att det nu går långsammare med andra Natura 2000-områden, säger dåvarande miljöminister Åsa Romson (MP).

Striden om gruvan i Billinge fortsätter

Nu återupptas den över tjugo år långa striden i mark- och miljödomstolen om Svenska Kaolin ska få öppna en gruva i skånska Billinge.
Boende i området och andra miljöinstanser har hela tiden protesterat mot företagets planer på etableringen och menar att gruvan skulle skada stora naturvärden och medföra en fara för hälsan för dem som bor i närheten.
Nu kan Sveriges Natur visa att Svenska Kaolin ägs via bolag i skatteparadis och att ägarföretaget har ett brokigt förflutet där man bland annat tjänat stora pengar på handel med utsläppsrätter.

Natura 2000 i centrum för gruvkonflikter

En prejudicerande dom kring gruvplanerna i Norra Kärr ställer nya krav på miljöbedömningarna. Flera nya gruvprojekt kan nu komma att stoppas för att de påverkar Natura 2000-områden.

Nej till utvidgad kalkbrytning vid Bunge

Mark- och miljööverdomstolen upphäver en dom i lägre instans om SMA Minerals kalkbrott vid Stucks i Bunge. Bolaget hade tidigare fått tillstånd att tiodubbla sin kalkbrytning. Den nya domen kan bli prejudicerande för frågor om hur exploatering som påverkar Natura 2000-områden ska bedömas.