Operation kofta — energispartips från förr

Lager på lager gäller även inomhus om man vill spara energi. Bild: Getty Images

Operation kofta — energispartips från förr

Kriget i Ukraina och energikrisen påminner om andra tider. Det var 1973, Oktoberkriget mellan Israel och flera arabstater och på det en stor oljekris. Många energispartips från då gäller än i dag.

Energikrisen har gett den gröna omställningen en skjuts, men det är inte första gången vi drabbas av en energikris. På många sätt kan det vi nu gör nästan ses som en kopia av oljekrisen på 1970-talet, plus solceller.

År 1973 drabbades världen av en oljekris till följd av det så kallade Oktoberkriget i Mellanöstern, vilket ledde till en stor energisparkampanj i Sverige. Den kallades för ”Operation kofta” och många av tipsen är desamma som i dagens energikris: Sänka inomhustemperaturen, köra mindre bil och dra ner på elanvändningen i hemmet. Köra fulla diskmaskiner och tvättmaskiner, samåka och hänga tvätt på tork utomhus tipsades det om redan då, något som de senaste åren med billig energi mest diskuterats ur ett miljöperspektiv. Då liksom nu väcktes också kärnkraftsfrågan till liv.

Vid kriser kommer ofta först tillfälliga åtgärder, som subventionerad bensin och rekommendationer. Sedan följer systemförändringar, som både nödvändiga och möjliga investeringar. Oljekrisen medförde en sänkning av hastigheten på gatorna för att minska bränsleåtgång. Ytterligare en följd var lanseringen av treglasfönster på bred front, något som i dag är standard i många svenska hem.

Vad händer med maten?

I och med inflation och energikris sjunker försäljningen av ekologiskt i matbutikerna. I stället väljer konsumenter lågprisvarumärken. Det säger Niklas Kämpargård som bland annat skrivit boken Preppa mat (Roos Tenger, 2020).

– På längre sikt så tror jag att intresset för att konservera och förädla säsongsbunden mat kommer att öka. Exempelvis syrad kål, inlagda grönsaker och hemkokta konserver. Intresset för att odla och förädla mat på egen hand har under flera år varit en uppåtgående trend som många vill ta del av. Dessutom tror jag att storkok och långkok blir allt mer populära. Fram till 1950-talet fanns det matkällare och kallskafferier i vartenda hus, till och med i lägenheter, men numera är den typen av förvaringslösningar borta. Dessutom har vi samma temperaturer i hela boendet, vilket är slöseri, anser Niklas Kämpargård.

– Den som vanligtvis lyckas bäst med att få ut mycket mat av sin odling är den som sprider ut skörden och odlar tidiga och sena sorter om vartannat och dessutom följer säsongerna på matbordet.

Vad dagens energikris kommer att få för långsiktiga systemförändringar återstår att se. Klart är att det redan införs energieffektiviseringsåtgärder på alla platser i samhället.

Artikeln publicerades i