Ekologisk ost är det bästa alternativet ur klimatsynpunkt, men samtidigt är utbudet skralt. Foto: montage av bilder från Getty.

Ont om ekologisk ost

För många är ost en självklarhet på frukostbordet. Samtidigt har den en stor klimatpåverkan, och det råder brist på klimatvänliga alternativ. Men det finns lösningar för att inte helt behöva göra avkall på påläggsfavoriten.

För att producera hårdost krävs stora mängder mjölk. Drygt en tredjedel av all den mjölk som levereras till mejerier inom EU används i ostproduktion, visar en sammanställning framtagen av EU:s statistikbyrå, Eurostat.

Mjölkproduktionen innebär utsläpp motsvarande 5,3 kg koldioxidekvivalenter per kilo ost, enligt det statliga svenska forskningsinstitutet RISE klimatdatabas. Kossor som idisslar släpper ut metan, och produktion av foder till djuren orsakar stora koldioxidutsläpp.

Minst andel eko

Den stora klimatpåverkan till trots är ost en av de produkter där minst andel av det som säljs är ekologiskt, enligt en rapport från Ekologiska Lantbrukarna från 2022. Samtidigt är Sverige ett av de länder i världen med högst ostkonsumtion, enligt branschorganisationen Svensk Mjölk.

Det bästa för klimatet är helt enkelt att äta mindre ost. Men vill man ändå köpa ost är de ekologiska alternativen att föredra. Det framgår i det faktaunderlag som Naturskyddsföreningen har tagit fram inför Miljövänliga veckan, som infaller varje år under vecka 40. I år ligger fokus på hårdost.

Bättre för djur och natur

Inom ekologiskt jordbruk används inte konstgödsel, som kräver mycket energi i produktionsstadiet. Det leder också till stora mängder utsläpp av växthusdrivande lustgas och kan bidra till övergödning genom utsläpp av kväve och fosfor.

Att ställa om till ekologisk produktion främjar både djuren och människorna runt omkring. Foto: Väddö gårdsmejeri.

Det foder som korna äter vid ekologiskt jordbruk är inte heller besprutat med naturfrämmande bekämpningsmedel. Detta har i sin tur positiva effekter på den biologiska mångfalden, vilket bland annat tar sig uttryck i det större mångfald av arter som går att finna på ekologiska gårdar. Något som Väddö mejeri utanför Stockholm kan intyga. Elin Edlund är delägare och arbetar med försäljning på familjeföretaget.

– Efter att vi lade om till eko på 1990-talet så mådde allt och alla bättre, både djuren och bönderna. Veterinärbesöken minskade och den biologiska mångfalden ökade.  

Inte utan hinder

Att öka andelen ekologisk hårdost i butikerna är dock inte oproblematiskt. Enligt Elin Edlund beror detta på flera aspekter. Dels är det svårt att få tag på enbart ekologiska insatsvaror.

– Vi håller just nu på att lansera tre nya cheddarsåser i butik, och i produktionen av denna har vi inte lyckats få tag på uteslutande ekologiska ingredienser.

Dels är också hållbarheten på ekologiska produkter generellt sett sämre, vilket försvårar försäljning i större butikskedjor.

– Eftersom ekologiska produkter innehåller naturliga ämnen kan detta förkorta hållbarheten på vissa livsmedel, säger Elin Edlund.

Behöver ske förändringar

För att öka andelen ekologiskt ser Elin Edlund flera lösningar. Bland annat behöver efterfrågan bland konsumenter öka.

Hårdost är en av de produkter där minst andel är ekologisk. Här under produktionsstadiet på Väddö gårdsmejeri. Foto: Väddö gårdsmejeri.

– För att göra detta behöver kunskaperna om ekologiskt lantbruk förbättras. Om konsumenten förstår fördelarna med att välja ekologiskt framför konventionellt så är man kanske mer beredd att betala de där extra kronorna som det kan kosta.

Elin Edlund tycker även att återförsäljare behöver dra sitt strå till stacken.

– Kan butikerna titta på sina marginaler och fundera över om det är värt att dessa krymper lite till förmån för våra svenska landskap? Det ligger här på kedjorna att se över hela prissättningen, säger hon.

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X