Annons

För dig som vill minska din miljö- och klimatpåverkan från vad du äter finns det några tips gällande val av grill. Foto: Getty Images.

Grilla lite grönare

Det är inte bara maten som läggs på grillen som spelar roll för miljö och klimat­. Också grillmetoden påverkar. Peter Hallberg på Bra Miljöval ger råd.

Går det över huvud taget att grilla miljövänligt?
– Man kan göra så gott man kan. Det är viktigt att använda miljömärkt bränsle till sin grill. I en kolgrill rekommenderas grillkol eller briketter märkta med Bra Miljöval, vilket innebär krav på råvarorna som kolen och briketterna tillverkas av.
– Det finns även miljömärkta tändprodukter som papper och tändkuber. Till gasolgrillar rekommenderas biogasol. Ett annat alternativ är elgrill, och då är elens ursprung helt avgörande. Bäst är el märkt med Bra Miljöval.

Vad ska man tänka på när man väljer att köpa en grill?
– Man ska inte välja en grill som är större än vad man behöver, så att man inte använder mer bränsle än nödvändigt. Gasolgrillar är ur miljösynpunkt ett dåligt val, eftersom gasolen är fossil, men det går att välja biogasol. En fördel är att det är lättare att reglera bränslet än i en kolgrill. Detsamma gäller elgrillar, som kan vara bra om man inte ska grilla så mycket.

Hur miljövänlig är egentligen biogasol?

– Biogasol hävdas bestå av 100 procent förnybara och fossilfria råvaror, men hur miljövänlig gasen är beror helt på vilka råvaror som används vid produktionen. Det finns miljömärkt biogasol, men än så länge finns ingen som är märkt med Bra Miljöval.
– Framgår det inte hur gasolen framställts är det bäst att kolla vad producenterna använder för råvaror. Man kan också uppmana producenter att miljömärka sin produkt, då är det en tredje oberoende part som kontrollerar att innehållet är okej.

Finns det någon typ av grill man borde undvika?
– Man ska absolut inte välja en engångsgrill. Framför allt då de är tillverkade av en aluminiumform som kräver oerhört mycket energi för att producera. Få engångsgrillar är dessutom tydliga med vilken typ av kol som används. De består även av paraffin som är ett fossilt tändmedel.

Finns det någonting annat man kan ha i åtanke om man vill grilla lite grönare?
– Ja, det är ju såklart vad man lägger på grillen. Ekologiska grönsaker har låg klimatpåverkan och om man vill grilla kött kan man välja ekologiskt naturbeteskött.

Artikeln publicerades i
Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X