Annons

Mognande ananas

Fem frågor om ananas

Vi svenskar är nästan världsmästare på att äta bananer. Och nu gör allt fler exotiska frukter sitt intåg i butikerna. Fördelarna med att välja ekologiskt när det gäller bananer känner de flesta av oss till. Men hur är det med den söta ananasen?

Text: Susanne Liljenström och Carl-Axel Fall

1. Finns det några miljöproblem med ananas?

Ananas har mycket gemensamt med bananer. Tyvärr. Precis som bananer odlas den främst på stora plantager med frikostig användning av olika kemiska bekämpningsmedel. Medlen sprutas ofta från flygplan eller med andra metoder som gör att de sprider sig över stora områden. Därför drabbas även barn och vuxna som bor i byarna omkring. Kemikalierna kan orsaka cancer och akuta förgiftningar samt skada fortplantningsförmågan. Undersökningar visar att barn som bor nära besprutade plantager kan få problem med inlärning och att koncentrera sig. Medlen rinner dessutom ner i vattendragen där de orsakar fiskdöd och gör dricksvattnet otjänligt.

2. Kan det vara farligt för mig?

Livsmedelsverket tar stickprover för att kontrollera om det finns bekämpningsmedelsrester i ananas och annan importerad frukt. Det är inte ofta som gränsvärdena överskrids. Under 2013 togs prover i totalt femton ananasfrukter; inget av dessa överskred gränsvärdena men i 90 procent av proverna fanns det ändå spår av bekämp-ningsmedel. Enligt Livsmedelsverket är detta ofarligt. Det finns dock forskare som varnar för att den sammanlagda effekten av många olika slags kemikalier inte kan nonchaleras, även om det handlar om mycket små mängder. Många ämnen är hormonstörande, och för sådana är dagens gränsvärden inte ens tillämpbara.

3. Måste jag avstå från ananas?

Nej, allt fler butiker har börjat sälja färsk ananas som är ekologiskt odlad. Miljömärkt konserverad ananas är dock svårare att hitta, liksom juice. Däremot finns ett ökat utbud av torkad ekologisk ananas. Genom att fråga efter den i butiken hjälper du till att öka efterfrågan på eko-ananas.

4. Blir det inte väldigt dyrt med ekologisk ananas?

Prisskillnaden mellan ekologiskt och konventionellt odlad mat minskar och det gäller även för ananas. Och ju större efterfrågan blir, desto mer krymper den. Kanske behöver vi inte äta importerad färsk ananas så ofta? När man dessutom vet att det tar nästan två år att odla fram en ananas – då kanske det inte känns lika dyrt.

5. Varför ska jag bry mig?

Därför att ananas ofta odlas med metoder som skadar människor och miljö. Flera av de kemiska bekämpningsmedel som används är så farliga att vi har förbjudit dem i EU-länderna. Genom att ställa krav på importerade frukter kan vi bidra till bättre förhållanden för människorna som arbetar på plantagerna och för dem som lever i byarna runt omkring. Dessutom gynnar det växt- och djurlivet som också drabbas hårt av gifterna.

Susanne Liljenström

Källor: Naturskyddsföreningen, Krav, Consumers International.

Artikeln publicerades i
Gilla, dela och diskutera våra artiklar på Facebook Följ oss på Facebook