Böna bidrar till biologisk mångfald och bra klimat

Alla baljväxter är klimatsmarta livsmedel. Foto: Getty Images

Böna bidrar till biologisk mångfald och bra klimat

Baljväxter är något av det mest klimatsmarta man kan äta. Att dessutom välja svenskodlat bidrar till lägre utsläpp och mindre påverkan på den biologiska mångfalden.

Livsmedelsbutikernas ­hyllor är fulla med import­erade baljväxter. De som odlas i Sverige används i stället ofta som foder eller exporteras. Ökad odling av baljväxter i Sverige skulle kunna minska klimatutsläppen. I en studie från Sveriges lantbruks­universitet analyseras miljö­prestandan hos svenska baljväxter och jämförs med de importerade alternativen. Resultatet? Baljväxter som odlas, förpackas och säljs som torrvaror i Sverige har åtta gånger lägre klimatpåverkan än ­importerade som processas och förpackas i Italien.

Svenskodlade baljväxter kan förpackas som torrvaror här, men ska de processas måste de transporteras till en anläggning i Italien. Det är i ­synnerhet transporterna därifrån av de tetraförpackade varorna som bidrar till klimatutsläppen.

– Klimatvinsten som svenskodlade baljväxter för med sig försvinner i samband med transporten till och från Italien, säger Pernilla Tidåker, huvudförfattare till studien.

Samodling ger fördelar

I dag odlas ärtor och åker­bönor i södra och mellersta Sverige, och trädgårdsbönor som bruna, svarta och vita bönor huvudsakligen på Öland. Att odla trädgårdsbönor på fastlandet är en utmaning, men ärtor och åkerbönor kan odlas i många regioner. Det finns dessutom potential till sam­odling av baljväxter och spannmål, studien visar att även låga skördar av bland annat ärtor kan ha liten miljö­påverkan om de samodlas.

Odling av baljväxter bidrar med positiva ekosystem­tjänster. De har en förmåga att fixera sitt eget kväve vilket gör att det inte behöver tillföras genom gödsling. Dessutom lämnar de ifrån sig kväve till nästföljande års grödor som då klarar sig med mindre gödsel­. Baljväxter bidrar också till biologisk mångfald i odlings­landskapet och gynnar pollinatörer eftersom de blommar.

Mer svenskodlade baljväxter skulle till stor del lösa problematiken kring bekämpnings­medel. I studien kunde forskargruppen inte slå fast vilka som används i icke-europeiska länder.

Alla baljväxter är klimatsmarta

– Kina är det land som använder mest bekämpnings­medel per hektar i hela världen, men det finns inte mycket information om vilka bekämpningsmedel som används på grödor och i vilken mängd. Baljväxter är klimatsmarta och hälsosamma, men det ryms stor variation mellan det som är hållbart och det man behöver fasa ut och vara mer återhållsam med.

Alla baljväxter är dock klimat­smarta livsmedel. Baljväxter odlade i Kina, processade i Italien och transporterade till Sverige har fortfarande lägre utsläpp av växthusgaser än animaliskt protein.

Artikeln publicerades i
Gilla, dela och diskutera våra artiklar på Facebook Följ oss på Facebook
Annons