Böckerna som synar grön framtid

Hybrits fabrik i Skellefteå är ett av exemplen som tas upp i Arne Müllers nya bok. Bild: Northvolt

Kultur

Böckerna som synar grön framtid

Grön omställning under lupp och klimatstrategier framöver. Sveriges Natur listar tre aktuella böcker på tema framtid.

Norrsken – drömmen om den gröna industrin

Arne Müller
Ord&Visor

Arne Müller gör det igen. För tio år sedan slog han igenom som författare med Smutsiga miljarder – den svenska gruvboomens baksida. Sedan dess har han fortsatt ge ut lågmält resonerande men vassa granskningar med stabil och bred faktagrund.

Utropstecknen är få men träffsäkerheten hög när det gäller att reda ut konsekvenser och punktera väl vidlyftiga visioner. Nu är det industriboomen i norr som sätts under lupp: kan den verkligen bli den ledstjärna för grön omställning och regional utveckling som svenska politiker och storföretag hävdar?

Det krävs enorma investeringar för batterifabriker, nya ”fossilfria” stålverk och mineralbrytning och förädling för de nya industriernas behov. Mer än 1 000 miljarder under de närmaste årtiondena.

Även elåtgången kommer att öka dramatiskt, liksom kraven på infrastruktur. Går det ens att täcka behoven av energi och ändliga resurser? Och av arbetskraft?

Tekniken öppnar nya möjligheter, men Müllers genomgång visar att komplikationerna och motsättningarna är stora. Han vill se en fördjupad debatt om vägvalen och själva grunderna för det ekonomiska systemet.

Till exempel efterlyser han starkare samhällsstyrning och en politisk vilja att satsa på hushållning med knappa resurser. Inte bara snabb industriutbyggnad.

-Mats Hellmark

En jord för alla

Johan Rockström m.fl
Natur & Kultur

En jord för alla har underrubriken ”ett manifest för mänsklighetens överlevnad”. Boken handlar om klimathanteringen i en situation där världen dansar på avgrundens rand.

Med banbrytande datormodellering har en rad forskare och ekonomer studerat alternativa framtidsscenarier. De presenterar fem möjligheter att avvärja den sjätte massutrotningen på ett sätt som skulle fungera som en investering för jorden, genom att värdesätta framtiden.

Med försiktig optimism lyckas de ge en hoppfull glimt om hur vi kan ta oss framåt.

-Klara Ingemarsson

Klimatboken

Greta Thunberg
Polaris

“Det här är världens viktigaste berättelse, och den måste föras vidare så långt och brett som våra röster kan bära”, skriver Greta Thunberg. Tillsammans med ett antal klimatexperter har hon skapat en bok som endast kan beskrivas som klimataktivisternas bibel.

Hon skriver förord till varje kapitel, som täcker allt från hur klimatet fungerar och påverkar oss till handfasta svar om våra möjligheter. Boken har ett gediget index och konkreta punktlistor med tips om vad vi behöver göra: som samhälle, som individer och i våra yrkesroller.

”Bara säg som det är”, lyder Greta Thunbergs avslutande råd.

-Klara Ingemarsson