Välj bort engångskopparna när du köper kaffe. Bild: Getty.

Bäst kaffe i egen mugg

En pappersmugg som slängs i naturen kan göra lika stor skada som en plastmugg. För att minska miljöpåverkan rekommenderas egen mugg.

Dags för take away-kaffe eller kanske har kaféet bara pappersmuggar för tillfället? Låt dem stå, be om en porslinsmugg eller plocka fram en egen mugg som du har med dig.

Ny forskning från Göteborgs universitet visar att pappersmuggar kan vara lika problematiska för miljön och naturen som plastmuggar. Till det kommer plastlocken som ofta följer med muggarna.

Forskarna lade plastmuggar, pappersmuggar och plastlock i blöt sand och vatten i tre–fyra veckor. I vattnet och sanden lades även larver från fjärilsmyggan, som alla påverkades negativt oavsett om det låg pappers- eller plastmuggar i vattnet.

– Mygglarven är en forskningsorganism som vi vet mycket om. Vi tittade på hur larvernas mortalitet, tillväxt och utveckling påverkades ihop med de olika materialen. När vi separerade vattnet och sedimentet kunde vi också se att sedimentet var mer toxiskt än vattnet, säger Bethanie Carney Almroth, professor i miljövetenskap vid Göteborgs universitet.

Pappersmuggar innehåller plast

Att larverna reagerade negativt även på pappersmuggarna beror på att dessa är bestrukna med en plastfilm gjord av polyaktid (PLA). Bestrykningen krävs för att papper i sig varken tål vätska eller fett särskilt bra.

PLA är en så kallad bioplast tillverkad av sockerrör, majs eller kassava. Det är en fördel i jämförelse med vanlig plast, liksom det faktum att den kan brytas ner snabbare än oljebaserad plast, men forskningen visar nu att den ändå kan vara giftig.

I korthet visar studiens resultat att en pappersmugg som kastas i naturen visserligen bryts ner, men risken är stor att plasten och dess kemikalier stannar kvar i naturen och tas upp i vävnaden av djur och människor.

Okänt hur skadliga kemikalier i plasten är

Enligt FN-studier kan plast innehålla upp till 13 000 olika kemikalier. Bethanie Carney Almroth säger att forskning visar att flera tusen av dessa utgör en risk för miljön och att människan ännu inte vet hur riskfyllda de övriga närmare 10 000 ämnena är.

– En del kemikalier i bioplasten vet vi är giftiga, andra saknar vi kunskap om. Det är också en potentiell hälsofara eftersom pappersförpackningar med plastfilm för mat blir allt vanligare. Vi exponeras för plasten genom maten som kan föra in gifter i våra kroppar, säger hon.

Välj bort engångskopparna

Hon rekommenderar alla att lämna användandet av engångsprodukter bakom sig.

– Det är bättre att ta med en egen mugg när du köper take away-kaffet. Eller sitt ner och drick ditt kaffe på plats ur en porslinsmugg.

Rättelse: I den version av denna text som publicerades i papperstidningen (Sveriges Natur 5-2023) angavs felaktigt att plastbestrukna pappersmuggar inte kan kastas i pappersåtervinningen. 

Artikeln publicerades i