Ensam inför naturen

I dagens jagcentrerade kultur vänder människan ständigt kameran mot sig själv, men i Jens Assurs nya utställning Privat natur är kameran vänd mot oss och naturen. För att visa oss precis så fantastiska och fruktansvärda som vi är.

Fotograf Jens Assur

Kring fjällstationen vid Kebnekaise hittades efter sommarsäsongen 2020 runt 100 kastade, dumpade, kvarlämnade tält. Ägarna tyckte inte det var mödan värt att bära tillbaka dem. Förr kastade man engångsbestick och engångsgrillar.  Nu kastas också engångstält.

Den tidigare högsta av Kebnekaises två toppar, Sydtoppen, är inte längre högst. Glaciären har smält, med all sannolikhet till följd av klimatförändringarna som i sin tur är intimt kopplade till en accelererande konsumtionskultur.

Isarna som blir till smältvatten är en spegel där vi kan se oss själva, tälten vi köper och kastar, helikoptrarna vi beställer, middagarna vi redan tröttnat på att äta men gillar att fota och lägga ut på Instagram.

Det är den sista, mest avgörande konflikten kring naturen: den mellan vår nuvarande livsstil och förutsättningarna för mänskligt liv också i framtiden.

Det är uppenbart att den globala massturismen inte är förenlig med en hållbar framtid. Vi frossar inte bara i fast fashion utan också i fast vacation.

Så kan det inte fortsätta. Vi måste resa och uppleva naturen på ett annat sätt.

Långsammare. Mindre frekvent. Vistas längre på de platser vi besöker. Sluta röra oss på jorden som vore den ett köpcentrum under mellandagsrean.

Utställningen Privat natur spänner över sju år där Jens Assur dokumenterat sitt eget och sin familjs vardag i och med naturen.
När människan verkligen lever i naturen är den lika självklar som luften vi drar ner i lungorna. Så var det mer förr, men numer är också naturen en marknads- och lekplats.
Staket, bommar och skyltar. På små, nästan osynliga sätt privatiseras naturen och det allmänna. Små steg som knappt syns får stora konsekvenser för generationer framöver. Vem äger naturen? Vem har rätt till den? Och vem värnar allemansrätten?
Människan lämnar efter sig spår. Det finns en balansgång mellan viljan att möta naturen och det faktum att vi förgör den på samma gång. Vi behöver finna nya sätt att resa på så att vi inte tär på den natur som vi älskar och behöver så mycket.
I sociala medier ser vi i dag hur naturen görs till en privatteater där det egna jaget har huvudrollen för likes i en selfie. Människan reser till jordens vackraste platser, inte för själva upplevelsen utan för att använda dem som kulisser.
Friluftsliv är demokratiskt och jämlikt. Den som har god ekonomi kan visserligen lättare än andra ta sig till spektakulära platser, betala guider och köpa dyr utrustning, men det går inte att köpa sig naturkänsla och erfarenhet.
En av projektets första bilder togs en sen natt i Stockholms skärgård, utan någon tanke på ett ”projekt”. Med sina två pojkar sovandes i en skottkärra var Jens Assur på väg hem genom skogen. Klockan var över två på natten och det var ännu ljust.
Allemansrätten är inte bara en rättighet, utan också en skyldighet. Vi måste lära oss hur vi uppträder i naturen och i det allmänna.

Privat natur

Med utställningen Privat natur utforskar fotografen Jens Assur naturen runt omkring oss och inom oss. Det är ett personligt projekt som tar sitt avstamp i hans egen och familjens vardag.

Under hans uppväxt i nordvästra Jämtland var naturen allt omkring honom. Den var naturlig, självklar och hemma. Det var så världen var.

Jens Assur vill visa det storslagna och det intima i naturen. För att göra det tar han avstamp i sin och sin familjs vardagsliv. Foto: Privat

– En av drivkrafterna bakom projektet Privat natur är säkerligen att jag vill tillbaka till det, men man skulle också kunna säga att det handlar om att lyfta fram det storslagna i det intima och intimiteten i det storslagna, säger han.

Som mångårig fotograf på tidningen Expressen hade han världen som arbetsfält. Där fascinerades han inte så mycket av naturen som av det människan skapade.

När han senare blev frilans valde han att fördjupa sig i världen genom filmer, böcker och utställningar. I dessa projekt säger han att naturen endera var frånvarande eller en motståndare, men efter att med sin familj ha flyttat från Stockholm tillbaka till Jämtland kom han att leva ett alltmer intensivt friluftsliv.

– Naturen tog successivt en allt större plats i mitt och familjens vardag. Familjeliv blev friluftsliv och tvärtom.

Ur det växte Privat natur fram. Utställningen finns att besöka på Liljevalchs i Stockholm fram till den 7 januari.

Utrustning: Jens har i huvudsak använt ett klassiskt 50-millimetersobjekitv för att kameran inte ska vara närvarande i bilderna. Han säger att han inte vill att utsnittet ska manipuleras utan vill förmedla individens oförmedlade relation till naturen.

Intervju av Erik Halkjaer. 

Tillsammans visar vi upp det bästa av naturen Följ oss på Instagram