Annons

Nästan 90 tillstånd för ny torvbrytning

Regeringen lyfter återställning av våtmarker som en av de viktigaste åtgärderna för att minska klimatutsläppen. Samtidigt fortsätter dräneringen av våtmarker genom torvtäkt. Sveriges Naturs genomgång visar att det framför allt är tre län som ger nya tillstånd för torvtäkter.

”Kommunerna måste agera för våtmarkerna”

Debatt Sveriges kommunpolitiker kan göra mer för landets våtmarker och därmed för vattenrening, biologisk mångfald och klimatet. Det skriver Lovisa Johansson, som kandiderar till språkrör för Gröna studenter.

Skogstyrelsens våtmarksmiljoner brinner inne

Medan klimataktivister limmar fast sig på motorvägen med krav på att återskapa våtmarker går det trögt hos de myndigheter som hanterar frågan.  Sedan förra året har Skogsstyrelsen bara gjort av med omkring 20 av de 120 miljoner som ska gå till att återskapa våtmarker.