Annons

Misstro mot Svenska kyrkans skogsbruk

En utredning tillsatt av Svenska kyrkan skriver i en delrapport att misstro och bristande tillit är en utmaning i kyrkans skogsbruk. Inför nästa års slutrapport fokuserar utredningen även på hur andlighet inom skogsförvaltning kan ta sig uttryck.