Annons

Minimera partikelutsläpp genom att att tända brasan från toppen. Bild: Getty Images

Så eldar du smartare

Det är bråda dagar för braskaminsförsäljare och allt fler eldar hemma. Då är det extra viktigt att tänka på att få till så miljösmart eldning som möjligt och minska luftföroreningarna.

Illustratör Jens Magnusson

Miljövänlig kamin?

Moderna braskaminer är betydligt bättre än äldre varianter. De kan minska vedförbrukningen med upp till 20 procent, utsläppen av oförbrända kolväten med 50–85 procent och utsläppen av stoft med 60–80 procent, enligt undersökningar som Energimyndigheten gjort.

Enligt myndigheten är det också stora skillnader mellan olika modeller av nya braskaminer, där den med högst utsläpp av stoft släpper ut elva gånger mer än den med lägst. Stoft, eller partiklar, är små föroreningar som finns i rökgaserna, bland annat sot.

Håll därför utkik efter verkningsgrad och utsläpp bland de tekniska specifikationerna när du köper ny braskamin. Fråga försäljarna om de mest miljövänliga varianterna. Jötul har några modeller som går under namnet Eco, som är bra val. Det går även att hitta Svanen-certifierade kaminer.

Sämre luft?

Den småskaliga vedeldningen är en stor källa till utsläpp, bland annat av PM2,5, sot ochbens(a)pyren. Ju äldre teknik desto större utsläpp. De här utsläppen kan orsaka lungcancer, hjärt- och kärlsjukdomar samt demens.

Därför föreslog Naturvårdsverket 2019 skärpt styrning mot minskade utsläpp från småskalig vedeldning. Eftersom utsläppen är lokala är det framför allt viktigt att tänka på dem vid vedeldning i tätorter. Den största insatsen är att byta ut gamla vedpannor mot moderna.

Klimatsmart ved?

Undvik gärna att avverka ek, sälg, rönn eller rötad gran och tall för ved. Källa energiinnehåll: Högskolan Dalarna.

Att välja ved till eldningen handlar inte bara om träslag utan även ursprung. I många fall importeras ved från Polen, Baltikum eller Ryssland. Det bästa är att köpa ved som kommer från området där du bor.

Tre böcker med tips på vad man behöver tänka på när man eldar:

  • Elda på bästa sätt i kamin, kakelugn och öppen spis, av Johan Tell (Max Ström, 2021) (bland annat med tips om hur eldning kan ske så miljövänligt som möjligt)
  • Elda i vedspis, av Peder Edvinsson (Pug förlag, 2018)
  • Ved, av Lars Mytting (Natur & Kultur, 2012)
Illustratör Jens Magnusson
Artikeln publicerades i